Н. І. Гречаник

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.20(2)-1


Н. Г. Денисенко, С. С. Марчук, Н. В. Табак, Н. Ф. Найт

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.20 (2)-2


С. Ю. Довбенко

ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА

DOI 10.33930/ed.2019.5007.20(2)-3


Г. В. Жукова

МІСЦЕ І РОЛЬ ПОЗААКАДЕМІЧНОЇ ОСВІТИ В ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.20(2)-4


Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк

КРЕАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ НАВЧАННІ ПРЕДСТАВНИКІВ ПОКОЛІННЯ “Z”

DOI 10.33930/ed.2019.5007.20(2)-5


В. В. Бринов

ТОЛЕРАНТНІСТЬ І СПІВІСНУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП У ПРАЦЯХ РЕЙНХОЛЬДА НІБУРА

DOI 10.33930/ed.2019.5007. 20(2)-6


А. О. Шиманович

ІСТОРИКО-КРИТИЧНА БІБЛІЙНА ЕКЗЕГЕЗА З ПЕРСПЕКТИВИ БОГОСЛОВ’Я ХХ ТА ХХІ СТОЛІТЬ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.20(2)-7