Д. І. Дзвінчук, І. Д. Озьмінська

ОСВІТНІ ТРЕНДИ ХХІ СТОЛІТТЯ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.21(3)-1


О.В. Подолякіна

ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ У ПЕРСПЕКТИВІ ТРЕНДІВ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.21 (3)-2


В. О. Дубініна

ІСТОРИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ М. ГАЙДЕГГЕРА

DOI 10.33930/ed.2019.5007.21(3)-3


А. Є. Залужна, С. В. Веремейчик

ОСОБЛИВІСТЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДУХУ, ДУШІ ТА ТІЛА В РЕЛІГІЙНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ПОШУКАХ В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО

DOI 10.33930/ed.2019.5007.21(3)-4


О. І. Головченко

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ MOODLE

DOI 10.33930/ed.2019.5007.21(3)-5


Н. В. Науменко, С. І. Миронченко, А. В. Козлов

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007. 21(3)-6


В. В. Бринов

ЕТИКА БІДНИХ У ХРИСТИЯНСЬКОМУ РЕАЛІЗМІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.21(3)-7


Д. М. Франків

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БОЖЕСТВЕННОЇ ВОЛІ ЯК ДЖЕРЕЛА ЄВРЕЙСЬКОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ПОТЕНЦІАЛУ СВОБОДИ ВОЛІ ЛЮДИНИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.21(3)-8