Н. І. Гречаник

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.22(4)-1


Н. В. Науменко, С. І. Миронченко, Н. В. Шварп

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ” ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.22 (4)-2


А. В. Денисова

СПЕЦКУРС “МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ” ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.22(4)-3


В. В. Ткачук, Ю. В. Єчкало, А. С. Тарадуда, І. П. Стеблівець

ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.22(4)-4


В. Гао

ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК КАТАЛІЗАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОСТУПУ СУСПІЛЬСТВА 

DOI 10.33930/ed.2019.5007.22(4)-5


Ю.В. Киричков

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007. 22(4)-6


О. В. Мальцев

ПРО МЕХАНІЗМИ ІНТУЇЦІЇ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 DOI 10.33930/ed.2019.5007.22(4)-7


О. П. Кивлюк, І. О. Мордоус

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.22(4)-8