О. Д. Яценко

ПОСТМОДЕРНІЗМ: ДЕСКРИПТИВНІ ПРАКТИКИ РЕФЛЕКСІЇ КУЛЬТУРИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.25(7-8)-1


І.О.Мордоус

СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ:ЗАГАЛЬНІ ОБРІЇ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.25(7-8)-2


В. В. Левченко, І. В. Форостюк

РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.25(7-8)-3


А. В. Сакун, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк

СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА ЗАНЯТТЯХ З ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН – ПЕРЕДУМОВА ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.25(7-8)-4


Н. С. Пономарева

СИСТЕМА ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.25(7-8)-5


Н.К. Куриш

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ІНСТИТУТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007. 25(7-8)-6


Т. Г. Левченко

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ: ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ТЕОЛОГІЇ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.25(7-8)-7


А. О. Кислий

СЛУЖІННЯ ТА ПРОСВІТНИЦЬКО-ВИХОВНА МІСІЯ ЦЕРКВИ У СЦЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.25(7-8)-8