Феномен громадянської освіти у філософському, соціальному й освітньому контекстах

/Бобрицька В. І./

Модернізація шкільної освіти в Україні: шляхи інтернаціоналізації

/Кивлюк О. П.,  Жукова Г. В./

To the problem of realization STEM- education in Ukraine

/Volos A./

Розвиток дидактичних принципів у системі інформатичної підготовки учителя технологій при використанні технологій комп’ютерного моделювання

/Яшанов С. М., Дзус С. Б./

Модель формування готовності викладачів до реалізації компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін при підготовці магістрів фармації у нНаціональному медичному університеті імені О. О. Богомольця

/Рева Т. Д./

Застосування моніторингової системи інформаційно-освітнього середовища в системі інженерної підготовки

/Доценко Н. А./

Психолого-педагогічний супровід майбутніх тренерів на практичних заняттях з предмету “Педагогічна майстерність”

/Булгакова Т. М./

Освітньо-розвивальний потенціал Lego-технології у розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку

/Волощенко Н.О., Коваль Ю./

Основи розвитку у старших дошкільників іншомовного лексичного фонду засобами предметного малювання

/Мордоус І. О., Рога В. Г./