«ОСВІТНІЙ ДИСКУРС: збірник наукових праць»

 Видання засновано у 2017 році.

 

ISSN print 2522-9699

ISSN online 2616-5007

 

Включено до Переліку фахових видань

(наказ №326 від 04.04.2018 року)

 

Включено до Переліку наукових фахових видань України

категорія "Б" з Педагогіки та Філософії

(наказ №1643 від 28.12.2019 року)

 

Періодичність видання - 12 разів на рік.