Відповідно до загальноприйнятих міжнародних видавничих норм редакція фахового видання «Освітній дискурс: збірник наукових праць» усталила наступні етичні принципи:

 1. Відповідальність головного редактора:
  • Приймає рішення про публікацію статті, керуючись рішенням редакційної колегії, рецензентів та відповідального за перевірку матеріалів на антиплагіат, в основі яких лежить політика Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE).
  • Забезпечує конфіденційність, оперуючи інформацією про зміст наданих матеріалів лише в межах редакційної колегії, рецензентів, автора та видавця.
  • Вирішує (за наявності) конфліктні ситуації етичного характеру.
  • Зберігає оригінали рецензій протягом 5 років.
  • Ухвалює рішення щодо ретракції та відмови у публікації статті, в якій порушено авторські права або загальноприйняті норми наукової етики.
 2. Відповідальність членів редакційної колегії:
  • Несе відповідальність за видання.
  • Зберігають у таємниці всю інформацію, отриману під час рецензування поданої статті. Обговорення може здійснюватися лише особами, уповноваженими головним редактором.
  • Відповідають за рішення публікації прийнятих до розгляду статей, виходячи із наукової цінності наданих матеріалів.
  • Визначають відповідність поданих матеріалів профілю видання, вимогам щодо оформлення і направляють на рецензування (доктору або кандидату наук). Можуть повернути статтю на доопрацювання за умови часткового невиконання вимог щодо її змістового наповнення та оформлення. Значна некоректність в оформленні може бути причиною неприйняття статті до публікації.
  • За умови виявлення самоплагіату більш, ніж 15% редакція залишає за собою право відмовити у публікуванні наданої статті.
  • Залишає за собою право залучити до рецензування незалежних рецензентів.
 3. Відповідальність рецензента:
  • Здійснює об’єктивну оцінку матеріалів статті, переконливо її аргументує.
  • Здійснює двостороннє анонімне рецензування наданих рукописів, в результаті чого приймає рішення про допуск до публікування.
  • Виконує рецензування статей в часових рамках, визначених редакцією (2 тижні). Проте редакційна колегія може корегувати терміни рецензування, враховуючи суб’єктивні умови кожного конкретного випадку (за умови обов’язкового дотримання якості рецензування).
  • Не використовує ідеї або частини змісту поданих матеріалів на рецензування у власних публікаціях без письмової згоди автора або відповідного посилання після опублікування останніх.
  • За умови позитивної рецензії ставить до відома редакційну колегію, яка приймає остаточне рішення про допуск до публікування. Якщо при загальній позитивній оцінці у рецензента є зауваження, стаття вважається умовно допущеною до друку, але такою, що потребує доопрацювання (доопрацьована статті повторно відсилається на рецензію). За згодою автора і редакційної колегії зауваження можуть бути невиправлені, але в такому випадку редакція залишає за собою право опублікувати такі зауваження як коментарі до статті (за автором залишається право офіційної відповіді на них).
  • Має право відмовити у рекомендації до друку. В такому випадку стаття не розглядається вдруге.
 4. Відповідальність автора:
  • Гарантує, що надіслані для публікації матеріали є оригінальними і не містять плагіату (в тому числі самоплагіат); також, не розглядаються редакцією іншого видання та не були опубліковані раніше (в тому числі іншими мовами).
  • Несе відповідальність за достовірність фактів, посилань, цитат та перекладу.
  • Забезпечує відображення в авторському колективі статті всіх осіб, які зробили значний внесок у роботу.
  • Дотримується норм законодавства щодо захисту авторських прав.
  • Залишає за собою авторство статті і передає виданню право першої публікації під ліцензію Creative Commons 4.0 Міжнародна.
  • Якщо стаття публікується в рамках участі у проекті, гранді та т.ін. в ній має бути зазначена дана інформація.