«ОСВІТНІЙ ДИСКУРС: збірник наукових праць»

 

Видання засновано у 2017 році.

 

ISSN print 2522-9699

ISSN online 2616-5007

 

Включено до переліку фахових видань

(наказ №326 від 04.04.2018 року)

 

Публікування наукового видання відбувається 12 разів на рік.