Бобрицька В. І.

ФЕНОМЕН ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ У ФІЛОСОФСЬКОМУ, СОЦІАЛЬНОМУ Й ОСВІТНЬОМУ КОНТЕКСТАХ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.11(3)-1


Кивлюк О. П.,

Жукова Г. В.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.11(3)-2


Волос А.С.

ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ В УКРАЇНІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.11(3)-3


Яшанов С.М.,

Дзус С.Б.

РОЗВИТОК ДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ У СИСТЕМІ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТЕХНОЛОГІЙ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.11(3)-4


Рева Т.Д.

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.11(3)-5


Доценко Н. А.

ЗАСТОСУВАННЯ МОНІТОРИНГОВОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.11(3)-6


Булгакова Т. М.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ПРЕДМЕТУ “ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ”

DOI 10.33930/ed.2019.5007.11(3)-7


Волощенко Н. О.,

Коваль Ю. О.

ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.11(3)-8


Мордоус І. О.,

Рога В. Г.

ОСНОВИ РОЗВИТКУ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІНШОМОВНОГО ЛЕКСИЧНОГО ФОНДУ ЗАСОБАМИ ПРЕДМЕТНОГО МАЛЮВАННЯ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.11(3)-9