автор: Добродум О.В.


Актуальність теми дослідження. Релігія у певному сенсі сприяє розвитку знань і технологій: зважуючи на той факт, що на сьогоднішньому етапі релігійного розвитку наука стала референтною характеристикою для основних релігій і конфесій, багато хто з них прагне довести власну унікальну роль у розвитку high-tech, IТ і штучного інтелекту (ШІ).

Постановка проблеми. На сьогоднішній день релігії відчутно впливають на технологічний розвиток людства, і одним з аспектів даного впливу є етичні питання розробок бойових роботів, причому аморальність даного феномену, на наш погляд, перевершує багато інших прецедентів всесвітньої історії.

Аналіз останніх досліджень и публікацій. Релігія є одним з найважливіших чинників у сучасній технологічній політиці: світові релігійні центри незмінно беруть участь у процесах як політичних, так і технологічних, наприклад, оплачуючи наукові гранти. Релігію часто використовують як інструмент впливу на культуру і мистецтво: як приклад може послужити неоднозначне ставлення християнства до деяких картин Харменса ван Рейн Рембрандта, Франциско Гойї, Пітера Пауля Рубенса, деяких творів, серед яких романи “Дні Турбіних” Михайла Опанасовича Булгакова, “Війна і мир” Льва Миколайовича Толстого, “Похмурий ранок” Олексія Миколайовича Толстого, “Дрібний біс” Федора Кузьмича Сологуба.

Постановка завдання. Розглянути дискурси взаємодії релігії, техніки і культури.

Виклад основного мате-ріалу. Сьогодні кожен створюваний робот містить в собі операційну систему, яка теж є свого роду мистецтвом, що абсорбувало релігійні і моральні принципи програмістів, які створили цю нову механічну життя. Подальший розвиток робототехніки і поява ШІ формують нові види мистецтв, які будуть відображати світогляд ШІ і людства. Початок ХХІ століття ознаменувався появою перших взірців ШІ і безліччю міфологій в зв'язку з цим.

Висновки. Релігія є одним з найважливіших чинників у сучасній технологічній політиці. З одного боку, технології розвивають культуру, з іншого, розвиток культури і мистецтва актуалізує появу нових технологічних винаходів і відкриттів.

Ключові слова: культура, релігія, мистецтво, технології, роботизація, кінематограф, high-tech, штучний інтелект.

 

Список использованных источников:

  1. Быльева, ДС., 2018. ‘Информационно-коммуникационные технологии и религия: от коммуникации к виртуализации’, Научно-технические ведомости СПбГУ, Гуманитарные и общественные науки, Т. 9, № 1, С. 63-71.
  2. Кудрина, ТА. 1996. ‘Религия в структуре информационной культуры’, Информационная культура личности: прошлое, настоящее и будущее, Междунар. науч. конф. Краснодар–Новороссийск, 11–14 сент., Краснодар, С. 38.
  3. Кутырев, ВА., 2015. ‘Культура и технология: борьба миров’, М.-Берлин : Директ-Медиа, 247 c.
  4. Сорокина, ВН., 2003. ‘Культура информационного общества’, Введение в культурологию : Курс лекций, Санкт-Петербург, C. 119-124.
  5. Филичева, НФ., Макарская, ТВ., Никуленко, АА., 2017. ‘Культура в глобальном мире информационных технологий’, Вестник Удмуртского университета, Серия Философия. Психология. Педагогика, Т. 27, Вып. 1, С. 35-40.
  6. Степанова, С., 2019. ‘Японцы собрали робота‐бога и теперь поклоняются ему. ИИ решил поработить мир?’. Доступно : <https://360tv.ru/news/tekst/ii-reshil-porabotit-mir/> [Дата обращения 07 Апреля 2019].
  7. Pimentel, RB., Elliot, RCh., Holton, R., 2016. ‘Religion, culture and sustainable development’, Vol. III, EOLSS Publications, 440 p.
  8. Randall, L., 2011. ‘Knocking on Heaven's Door: How Physics and Scientific Thinking Illuminate the Universe and the Modern World’, 1st ed., NY : Ecco, 480 p.