автори: В. В. Куриляк, О. О. Полумисна


Актуальність теми дослідження. Стосунки між релігійними конфесіями, особливо між більшістю і меншістю, традицією та появою нових релігійних течій викликають значний інтерес у наукових дискурсах. Відтак рухаючись у напрямку запозичення політики та етики міжрелігійного спілкування в процесі Євроінтеграції українські релігійні спільноти, особливо міжконфесійні стосунки потребують глибокого аналізу та осмислення.

Постановка проблеми. Одними із проблемних міжрелігійних стосунків на теренах України є стосунки між православ’ям та пізніми протес-тантами, у т.ч. й адвентистами. Це є природнім явищем, оскільки адвентизм є явищем західним і його представники релігійною меншістю, яка на думку православних руйнує інакшим доктринальним вченням усталені українські традиції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окреслення рівня стосунків релігійних конфесій: православ’я та адвентизму базувалося на матеріалах опублікованих в засобах масової інформації України.

Постановка завдання. Охарактеризувати ставлення православ'я до протестантської конфесії – Церкви Адвентистів сьомого дня.

Виклад основного матеріалу. Виявлено, що віряни, які сповідують православ’я упереджено ставляться до протестантів, зокрема й до адвентистів. З одного боку прибічники православ’я вбачають в адвентизмі іноземний (чужорідний) релігійний елемент, віряни якого своєю діяльністю нівелюють тисячолітні традиції домінуючої Церкви в Україні. А з іншого боку вважають, що ця конфесія поєднавши у своїй доктри-нальній системі окремі елементи вчення баптистської та єврейської релігій перетворилася на релігійну платформу для розповсюдження єретичних ідей серед православних християн. Більше того релігійний антагонізм з боку православ’я також проявляється термінології, які досі використовують православні віряни, називаючи протестантів, у т.ч. й адвентистів “сектами” або “сектан-тами”. Констатовано, що взаємне несприйняття та релігійний антагонізм можна пояснити різницею світоглядів та релігійною конкуренцією. Хоча в контексті світової релігійної толерантності у середовищі науковців провідних країн світу подібна термінологія до визнаних протестантських конфесій є неприпустимою та дискримінуючою. Однак, авторами також наведені позитивні згадки та відгуки в масмедіа про адвентистів з боку православ’я. Позитивним аспектом адвентистів названа ґрунтовна доктринальна система, яка є сталою, систематично викладеною та оприлюдненою. Але найбільше схвальних відгуків від православ’я отримало вчення адвентистів про принципи здорового способу життя.

Висновки. Підсумовуючи дослідження, авторки констатують, що наявність схвальних відгуків про здоровий спосіб життя адвентистів та ґрунтовну доктринальну систему не вирівнює статуси обох конфесій, принаймні на території України.

Ключові слова: православ’я, адвентист, міжконфесійні стосунки, релігійний антагонізм.


Список використаних джерел

1. Адвентисты 7-го дня (n.d.). Миссионерский отдел Новосибирской Епархии. Доступно: <http://ansobor.ru/articles.php?id=264>. [14 Квітень 2021].

2. Адвентисты седьмого дня 2018. Православный клуб “Ангел-хранитель”. Доступно: <https://hranitel.club/19-adventisty-sedmogo-dnya>. [14 Квітень 2021].

3. Инструкция по общению с адвентистами 2012. Межрегиональное миссионерское православное общественное движение “Ставрос” памяти Святителя Николая Японского. Доступно: <https://stavroskrest.ru/content/instrukciya-po-obcsheniyu-s-adventistami>. [14 Квітень 2021].

4. Муж сильного, творчого і благодійного слова 2013. Інформаційна агенція “Вголос”. Доступно: <https://vgolos.com.ua/articles/muzh-sylnogo-tvorchogo-i-blagodijnogo-slova_108797.html>. [14 Квітень 2021].

5. Осторожно, секта! Адвентисты седьмого дня или субботники (n.d.). Официальный сайт Свято-Успенской Почаевской Лавры. Доступно: <http://pochaev.org.ua/?pid=1343>. [14 Квітень 2021].

6. Павлычева, Е 2011. ‘Священник об адвентистах – миролюбиво, но честно. Интервью со священником Вячеславом Лопатко’, Газета “Воскресные вести”, март, № 3 (113). Сайт: “Приход храма в честь Воскресения Христова”. Доступно: <http://www.hramdzr.nne.ru/publ/svjashhennik_ob_adventistakh_miroljubivo_no_chestno/3-1-0-73>. [14 Квітень 2021].

7. Рябініна, О 2019. Релігієзнавство: лекція. Офіційний сайт Соціально-психологічного факультету Національного університету цивільного захисту України. Доступно: <http://psi.nuczu.edu.ua/images/topmenu/kafedry/kafedra-socialnyh-i-gumanitarnyh-dyscyplin/RZ_6.pdf>. [14 Квітень 2021].

8. Слабінська, С 2008. ‘Колядки і щедрівки мають вторинне значення’, Газета по-українськи, 3 січня. Доступно: <https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_kolyadki-i-schedrivki-mayut-vtorinne-znachennya/200505>. [14 Квітень 2021]. 9. Филипович, Л 2017. ‘Протестантизм та його роль в утвердженні релігійного багатоманіття світу’, Історія релігій в Україні: науковий щорі

чник, № 27, с. 54–62.

10. Ярасов, А 2011. Псевдохристианская секта “Адвентисты седьмого дня”, Веб портал “Переправа”. Доступно: <http://pereprava.org/privacy/505-psevdohristianskaya-sekta-adventisty-sedmogo-dnya.html>. [14 Квітень 2021].