Сайгученко В. В.

ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: ФІЛОСОФСЬКО–ОСВІТНІЙ АСПЕКТ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.12(4)-1


Іванова К. А., Хіріна Г. О., Кулакова О. М.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИКЛАДАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ДИСЦИПЛІН ФІЛОСОФСЬКОГО ЦИКЛУ В ПЕРШІ РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.12(4)-2


Селіверстова Г.В.

ВХОДЖЕННЯ ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПОНЯТТЯ “ХАОС” В ОСВІТНЮ СФЕРУ: СОЦІАЛЬНО–ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.12(4)-3


Жукова Г. В.

АЛЬТЕРНАТИВНА ОСВІТА ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОГО ДИСКУРСУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.12(4)-4


Добродум О.В.

РЕЛИГИЯ, ТЕХНИКА, КУЛЬТУРА: ДИСКУРСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.12(4)-5


Поліщук О. С., Поліщук О. В.

ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.12(4)-6


Яценко О.Д.

ПРОТИРІЧЧЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕФЛЕКСІЇ КУЛЬТУРИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.12(4)-7


 Осіпцов А. В., Цибулько О. С.

ЕВОЛЮЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІДЕЙ ПРАГМАТИЗМУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.12(4)-8


Кузьоменська Л. Г.

КОМУНІКАТИВНИЙ ГОРИЗОНТ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА У ДЗЕРКАЛІ ПЕРСПЕКТИВ І ОБМЕЖЕНЬ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.12(4)-9


Ревін Ф. Г.

АФЕКТИВНІ ФАКТОРИ СУМІСНОГО ЕМОЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.12(4)-10