автор: Куриляк В. В.


Актуальність теми дослідження. Здоровий спосіб життя, особливості його форм та виявів є темою багатьох дискусій в останні десятиліття. Це в першу чергу обумовлено вимогами сучасної медицини, косметології, збереженням здорового генофонду, довготривалістю життя тощо. Дослідження історії принципів здорового способу життя та біографії тих, хто стояв у його витоків є актуальність та цікавим завданням для дослідників. Одним із потужних популяризаторів принципів здоров’я був відомий американський лікар – Джон Харві Келлог.

Постановка проблеми. Ключова дилема у дослідженні його біографії та діяльності полягає у намаганні зрозуміти, яким чином Джон Харві Келлог сумістив у своїй діяльності практичну медицину, видавничу справу, винахідництво, авторство багатьох філософських та теологічних праць та власну філософію здоров’я, популяції якої присвятив усе своє життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В основу робити покладено праці американських колег-дослідників, співвітчизником яких був Джон Харві Келлог, тому базуючись на згадках про Келлога у їхніх працях та опублікованих відомостях про нього адвентистами сьомого дня ми сконструювали єдине полотно біографічної довідки та діяльності відомого лікаря.

Постановка завдання. Основне завдання статті полягає в окресленні біографічної довідки та ключових аспектів діяльності Джона Харві Келлога у сфері популяризації здорового способу життя.

Виклад основного матеріалу. Виявлено, що Джон Харві Келлог за сприяння та фінансової підтримки сім’ї Уайт з чотирнадцяти років почав навчатися на лікаря та в юному віці очолив Санаторій Баттл Крік, який під його керівництвом за короткий час став всесвітньо відомою здравницею. Досліджено видавничу діяльність Келлога, який зміг підняти популярність журналу “Хороше здоров’я”, неодноразово друкуючи в ньому свої ідеї та рекомендації в сфері здорового способу життя. Неодноразово Келлог чув з боку Еллен Уайт перестороги щодо намагання відокремити діяльність Санаторію від Церкви адвентистів сьомого дня, а саме зробити заклад позаконфесійним не популяризуючи через нього релігійні ідеї адвентистів. Винахідник, хірург, популяризатор здорового способу життя, лектор, який виголосив близько п’яти тисяч публічних виступів – це лише частина того, що йому вдалося зробити за своє життя.

Висновки. Джон Харві Келлог однозначно відома фігура, завдяки своїй активній діяльності в сфері здоров’я свого часу був відомий на весь світ, однак через дотримання ідей пантеїзму та євгеніки залишив неоднозначний слід у релігійній сфері, особливо в рядах адвентистів до яких належав значну частину свого життя.

Ключові слова: Джон Харві Келлог, здоровий спосіб життя, медична діяльність, біографічна довідка.


Список використаних джерел:

1. About Kellogg Company n.d., Kellogg’s. Available from: <https://www.kelloggcompany.com/en_US/about-kellogg-company.html> [02 July 2021].

2. Balmer, B 1991. ‘John Harvey Kellogg and the Seventh-Day Adventist Health Movement’, MA thesis, Department of American Studies and the Graduate School of The University of Wyoming, p. 134.

3. Jackson, LS, Dudrick, SJ & Sumpio, BE 2004. ‘John Harvey Kellogg; Surgeon, Inventor,Nutritionist (1852–1943)’, Journal of the American College of Surgeons, vol. 199, no. 5, pp. 817–821. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2004.05.279> [04 July 2021].

4. Lampkin, A 2000. ‘A critical study of the Seventh-Day Adventist health teaching tradition in light of the contemporary situation of public health and globalization’, PhD dissertation, Vanderbilt University.

5. Wilson, B 2014. Dr. John Harvey Kellogg and the religion of biologic living, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis.