автор: Горохолінська І. В.


Актуальність теми дослідження. Сучасне суспільство не даремно називають інформаційним. Людина ХХІ століття безліч своїх потреб задовольняє за допомогою інтернет-ресурсів, віртуальним засобам: покупки, дозвілля, спілкування тощо. Останнім часом в віртуальному світі у різних формах стає доступною і Церква. А тому вивчення специфіки виконання місії та форм проповіді церкви у віртуальному просторі є доволі актуальною.

Постановка проблеми. У статті автор робить спробу прорефлексувати над проблемою місії, візії та стратегії дії християнської Церкви в умовах віртуалізації життя її вірян. Чи повинна Церква бути присутньою в медіа та Інтернеті? Яка форма її присутності там є адекватною? Якою є роль Церкви на шляху плекання специфічного етосу українських медіа? Відповіді на ці питання і формують дослідницький інтерес автора розвідки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Авторка намагається ґрунтувати свої міркування на основі Святого Письма, документів ПЦУ щодо преси, телебачення та Інтернету, звернень релігійних лідерів цієї Церкви, конкретних прикладів присутності Церкви у медіа-просторі. Предметне поле викладу враховує роботи Филипчук С., Бабинська С., Завадська Ю., Карапінка М., Кулигіна О., а також іноземних видань, зокрема вартим уваги є інтернет-журнал “Heidelberg Journal of Religions on the Internet” цілий випуск якого було присвячено цій проблемі.

Виклад основного матеріалу. У всі часи, а надто в часи найбільших криз, Церква повинна постійно супроводжувати свою паству. Церкві варто промовляти до них зрозумілою їм мовою та через доступні для них засоби. В тому числі й ті, які найактивніше ними використовуються – інтернет-ресурси. Але раціональне використання новітніх засобів соціальної комунікації для багатьох зараз є проблемою, а для когось і хворобою; що електронна мережа та ЗМІ часто рясніють шкідливою, в ціннісному плані руйнівною інформацією

Висновки. Секуляризація, глобалізація та віртуалізація – попри популяризацію їх негативних проявів все ж є невідворотними й визначальними характеристиками сучасності. Кризові явища в суспільному житті країни вимагають від Церкви як соціального інституту з найвищим кредитом довіри громадян адекватної на них реакції. ПЦУ намагається відповідати часу та місії, а тому предстоятелі та духовенство активно забезпечує продуктивну присутність Церкви в медіа-просторі. Поряд з тим, потрібно пам’ятати про всі небезпеки, які приховує надмір та нераціональне використання новітніх технологій, особливо через відповідальність за довіру.

Ключові слова: глобалізація, віртуалізація, соціальна комунікація, медіа, соціальне служіння Церкви, проповідь

 

Список використаних джерел:

  1. 24 канал, 2016. ‘Відтепер молитву в Львові можна замовити через термінал’, Доступно : <http://24tv.ua/vidteper_molitvu_u_lvovi_ mozhna_zamoviti_cherez_terminal_n756395> [Дата звернення 15 Червня 2019].
  2. 24 канал, 2016. ‘У Росії церковні молебні оплачуюють через термінали’. Доступно : <http://24tv.ua/u_rosiyi_tserkovni_molebni_ oplachuyut_cherez_terminali_n744140> [Дата звернення 14 Червня 2019].
  3. Бабинська, С., Завадська, Ю., Карапінка, М., Кулигіна О., ред., 2012. ‘Церква і медіа. Сім кроків до порозуміння’, Вид-во «Ездра», 240 с.
  4. Біблія онлайн, 2003-2019. ‘Біблія. Український переклад І. Огієнка’. Доступно : <https://www.bibleonline.ru/bible/ukr/?r=BF> [Дата звернення 14 Червня 2019].
  5. RISU, 2001. ‘Декларація Ювілейного Помісного Собору УПЦ КП «Церква і світ на початку третього тисячоліття»’. Доступно : < https://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/uockp_doc/34099/> [Дата звернення 14 Червня 2019].
  6. Науковий блог Національний університет Острозька Академія, 2009. ‘Филипчук, С. Інформаційна політика українських Християнських Церков’. Доступно : <http://naub.oa.edu.ua/2009/informatsijna-polityka-ukrajinskyh-hrystyyanskyh-tserkov/> [Дата звернення 14 Червня 2019].
  7. Новая хроника текущих событий, 2016. ‘Патриарх Кирил против интернета’, 22 августа 2016. Доступно : <http://www.ixtc.org/2016/08/patriarh-protiv-interneta/> [Дата обращения 15 Июня 2019].
  8. Филипчук, С., 2018. ‘Трансформація нових медіа християнських конфесій України’, Схід, № 5 (157), С. 92-98.
  9. Heidelberg Journal of Religions on the Internet, 2008. ‘Being virtually real? Virtual words from a Cultural Studies Perspective’, Volume 03.1. Available at : http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/8293/1/nadja.pdf. [Accessed 15 June 2019].