«Освітній дискурс: збірник наукових праць»

–  наукове фахове видання категорії "Б" з педагогіки та філософії.

У різних рубриках наукового видання висвітлюється проблематика сучасної освіти і науки в контексті цивілізаційних соціокультурних змін.

У збірнику оприлюднюються результати  наукових досліджень провідних вчених та кваліфікаційних і дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, які охоплюють всі галузі знань дотичні до освіти (педагогіка, філософія, психологія, культура, філологія, управління, право тощо).

Крім того, на сторінках видання друкуються навчально-методичні доробки досвідчених педагогів-практиків та освітян-новаторів.