Виберіть свою мову

Руснак І. Г. 


Актуальність теми дослідження. Понад 80% людей в усьому світі є релігійними. Оскільки більшість релігій безпосередньо встановлює моральні приписи, сприяє формуванню специфічних поведінкових патернів, скеровує людей до певного способу життя – в контексті подолання глобальних викликів, таких як пандемія COVID-19 – потенційна роль релігії є визначальною.

Постановка проблеми. Значна кількість релігійних організацій виробила іманентні правила щодо запобіганню пандемічних небезпек, однак тлумачення подібних правил, а тому і їх конструктивний потенціал залежить від волі релігійних лідерів та особливостей їх взаємодії зі світськими владними структурами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стаття ґрунтується на аналізі дослідження офіційних документів міжнародних організацій, компаративному аналізі відкритих джерел задля виявлення конструк-тивного чи деструктивного потенціалу релігії у світлі боротьби з пандемією COVID-19.

Постановка завдання. З’ясувати функціональну роль релігії в контексті створення чинників боротьби з поширенням COVID-19: можливості та перебіг адаптації релігійних організацій до нових умов; з’ясування комунікативного потенціалу та здатності протистояти загрозам світу постправди; дослідження ризиків, пов’язаних з екзистенційними переживаннями та персональними переконаннями релігійних людей.

Виклад основного матеріалу. Здійснюється аналіз діяльності релігійних організації, залежності ефективності їх боротьби з пандемією від специфіки співпраці з органами світської влади. Констатується деструктивний вплив релігійного фундаменталізму, спроби використання пандемії задля досягнення політичних інтересів. Розглядається проблема адаптації та можливості використання релігійними організаціями цифрових технологій у світлі запобігання поширенню COVID-19. Проаналізовано адаптивний потенціал, зокрема християнської релігії, у руслі можливих змін ціннісних орієнтирів сучасної людини та організації соціального простору. Розкрито проблему парадоксу доступності інформації в контексті висвітлення ЗМІ діяльності релігійних організації. Констатовано необхідність комунікації світської та релігійної влади щодо поширення науково обґрунтованої інформації про хворобу.

Висновки. Потенціал, що притаманний релігії у боротьбі з поширенням COVID-19 може бути використаний максимально ефективно за умови ефективної та прозорої співпраці світської влади та релігійних організацій, в основі якої лежатиме гуманістичний аспект.

Ключові слова: COVID-19, іслам, конструктивний потенціал, релігія, християнство.


Список використаних джерел:

1. A Global Jewish Community 2021, Social distancing does not mean social isolation Available from: <https://jewitathome.com/>. [6 September 2021].

2. Agorastos, A & Demiralay, C & Huber, CG 2014, ‘Influence of religious aspects and personal beliefs on psychological behavior: focus on anxiety disorders’, Psychology research and behavior management, № 7, pp. 93–101. Available from: <https://doi.org/10.2147/PRBM.S43666>. [6 September 2021].

3. Anderson, C 2019, ‘A New Hermeneutics of Suspicion? The Challenge of deepfakes to Theological Epistemology’, Cursor Zeitschrift Für Explorative Theologie, № 8. Available from: <https://cursor.pubpub.org/pub/andersondeepfakes/release/8>. [6 September 2021].

4. Bentzen, J 2020, In crisis, we pray: Religiosity and the COVID-19 pandemic, University of Copenhagen. Available from: <https://www.economics.ku.dk/research/corona/Bentzen_religiosity_covid.pdf>. [6 September 2021].

5. Cunningham, T 2021, Local faith leaders, churches play vital role in fight against COVID-19 pandemic. Available from: <https://www.wric.com/health/coronavirus/local-faith-leaders-churches-play-vital-role-in-fight-against-covid-19-pandemic/>. [6 September 2021].

6. Daria S, Islam MR 2021, ‘The use of cow dung and urine to cure COVID-19 in India: a public health concern’, Health Planning and Manage. Available from: <https://doi.org/10.1002/hpm.3257>. [6 September 2021].

7. Dein, S 2021, ‘Covid-19 and the Apocalypse: Religious and Secular Perspectives’, Journal of religion and health, 60 (1), pp. 5-15, Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7598223/>. [6 September 2021].

8. DRC uses traditional medicine in virus fight. Available from: <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=anT-WLZBDgM&feature=youtu.be>. [6 September 2021].

9. Ever Given. Available from: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Ever_Given>. [6 September 2021].

10. Islamic Relief 2020, Islamic relief launches guidance on safe religious practice during the coronavirus pandemic. Available from: <https://www.islamic-relief.org/islamic-relief-launches-guidance-on-safe-religious-practice-during-the-coronavirus-pandemic/>. [6 September 2021].

11. Johnson, B 2020, ISIS Magazine Calls for Attacks on ‘Easy Target’ Military, Police During Coronavirus Chaos, Homeland Security Today. Available from: <https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/counterterrorism/isis-magazine-calls-for-attacks-on-easy-target-military-police-during-coronavirus-chaos/>. [6 September 2021].

12. Joscelyn, T 2020, How Jihadists Are Reacting to the Coronavirus Pandemic, The Foundation for Defense of Democracies. Available from: <https://www.fdd.org/analysis/2020/04/06/how-jihadists-are-reacting-to-the-coronavirus-pandemic/>. [6 September 2021].

13. Joscelyn, T 2020, The Way Forward: A World of Advice on the Coronavirus Pandemic, Al-Qaeda. Shaban 1441/March 2020. Available from: <https://twitter.com/thomasjoscelyn/status/1245311851325423616>. (photo 1) [6 September 2021].

14. Joscelyn, T 2020, The Way Forward: A World of Advice on the Coronavirus Pandemic, Al-Qaeda. Shaban 1441/March 2020. Available from: <https://twitter.com/thomasjoscelyn/status/1245311851325423616>. (photo 4) [6 September 2021].

15. Käsehage, N (ed) 2021, Religious Fundamentalism in the Age of Pandemic, transcript Verlag, Rostock. Available from: <https://doi.org/10.14361/9783839454855>. [6 September 2021].

16. Keshet, Y & Popper-Giveon, A 2021, ‘I Took the Trouble to Make Inquiries, So I Refuse to Accept Your Instructions”: Religious Authority and Vaccine Hesitancy Among Ultra‑Orthodox Jewish Mothers in Israel’, Journal of religion and health, 60(5), pp. 1992-2006. Available from: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10943-020-01122-4.pdf>. [6 September 2021].

17. Klaus, J 2020, Pandemics Are Also an Urban Planning Problem, Bloomberg CityLab. Available from: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-06/how-the-coronavirus-could-change-city-planning>. [6 September 2021].

18. Manchak, V & Fischer, K 2021, ‘Coronavirus Communication: Interaction of Church, State, and Constitution in the Pandemic Environment’ in Culture & Crisis: Reconciling Constitutionalism & Federalism in a Time of Crisis Conference, LU, Lynchburg, VA. Available from: <https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=hsgconference>. [6 September 2021].

19. Ocampo, IL & Sheridan, MB 2020, The president has vanished; his wife, the VP, says the coronavirus isn’t a problem. Nicaragua declines to confront a pandemic. Available from: <https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/coronavirus-nicaragua-daniel-ortega-missing/2020/04/11/3ad1fafc-79c3-11ea-a311-adb1344719a9_story.html>. [6 September 2021].

20. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2020, UN expert warns against religious hatred and intolerance during COVID-19 outbreak. Available from: <https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25814&LangID=E>. [6 September 2021].

21. Piwko, AM 2021, ‘Islam and the COVID-19 Pandemic: Between Religious Practice and Health Protection’, Journal of religion and health, 60(5), pp. 3291-3308. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8280647/>. [6 September 2021].

22. Sadjadpour, K 2020, Why Iran and Its Proxies Remain Undeterred by the Pandemic. Available from: <https://carnegieendowment.org/2020/12/17/why-iran-and-its-proxies-remain-undeterred-by-pandemic-pub-83467>. [6 September 2021].

23. The Guardian 2018, Non-believers turn to prayer in a crisis, poll finds. Available from: <https://www.theguardian.com/world/2018/jan/14/half-of-non-believers-pray-says-poll>. [6 September 2021].

24. Wamsley, L 2020, New York City Is Latest To Close Some Streets To Cars, Making More Space For People. Available from: <https://wamu.org/story/20/05/04/new-york-city-is-latest-to-close-some-streets-to-cars-making-more-space-for-people/>. [6 September 2021].

25. Ward, A 2020, World leaders who denied the coronavirus’s danger made us all less safe. Available from: <https://www.vox.com/2020/3/30/21195469/coronavirus-usa-china-brazil-mexico-spain-italy-iran>. [6 September 2021].

26. Welby, J 2020, Why housing is key to a Christian response to sustainability. Available from: <https://www.archbishopofcanterbury.org/priorities/coming-home/church-blogs/why-housing-key-christian-response-sustainability>. [6 September 2021].

27. World Health Organization 2020, Practical considerations and recommendations for religious leaders and faith-based communities in the context of COVID-19. Available from: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331707/WHO-2019-nCoV-Religious_Leaders-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. [6 September 2021].

28. Vandy, K 2020, Coronavirus: How pandemic sparked European cycling revolution, BBC News, Brussels. Available from: <https://www.bbc.com/news/world-europe-54353914>. [6 September 2021].

29. “Бог і пандемія”. Як нам жити, коли епідемія закінчиться? Доступно: <https://credo.pro/2021/04/288475>. [6 Вересень 2021].

30. Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій 2020, Заява ВРЦіРО у зв’язку зі звинуваченнями МОЗ у поширенні COVID-19 у західних областях України. Доступно: <https://vrciro.org.ua/ua/statements/uccro-statement-on-covid-19-and-governmental-delations>. [6 Вересень 2021].

31. Духович, С 2021, Євхаристія – в центрі життя християн, особливо в підпіллі та в час пандемії. Доступно: <https://www.vaticannews.va/uk/church/news/2021-09/yevharystiya-v-centri-zhyttya-hrystyyan-v-pidpilli-i-v-pandemiyi.html>. [6 Вересень 2021].

32. Здіорук, СІ & Токман, ВВ & Литвиненко, ОМ 2011, Роль релігійних чинників у поступі українського соціуму: аналітична доповідь, Національний інститут стратегічних досліджень. Доступно: <https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-10/Relyg_chyn-56e51.pdf>. [6 Вересень 2021].

33. Китай забороняє церквам онлайн трансляції навіть під час пандемії. Доступно: <https://risu.ua/kitay-zaboronyaye-cerkvam-onlayn-translyaciji-navit-pid-chas-pandemiji_n103716>. [6 Вересень 2021].

34. Марчук, МГ 2003, Аксіологічний потенціал наукового знання: поняття, структура, спосіб актуалізації. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ. Доступно: <http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/09.00.09MMGSSA.pdf>. [6 Вересень 2021].

35. На Шрі-Ланці від ковіду помер шаман, який "лікував" його еліксиром. Доступно: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-58676852>. [6 Вересень 2021].

36. Петрушкевич, МС 2019, Релігійні комунікації як об’єкт впливу масової культури: український контекст. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук, Національний університет “Острозька академія”, Острог. Доступно: <https://www.oa.edu.ua/doc/dis/petruchkevich_avto.pdf>. [6 Вересень 2021].

37. Религия и пандемия: адаптация к реальности 2020. Доступно: <https://cutt.ly/4EXajxZ>. [6 Вересень 2021].

38. Свято-Успенская Почаевская Лавра 2020, Мы надеемся на святую воду, а они - на антисептик. Доступно: <https://web.archive.org/web/20200409065206/http://www.pochaev.org.ua/?pid=2250>. [6 Вересень 2021].


{pdf=http://journal-discourse.com/files/pdf/2021_36(8-9)-7.pdf|100%|800|native}