Актуальність теми дослідження. В офіційному листі МОН України від 5 липня 2018 року під №1 / 9-421, адресованому керівникам усіх вищих навчальних закладів, є перелік 230 духовних навчальних закладів, з яких біля 44 % можна кваліфікувати як протестантські.

Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти є категорія (04) “богослов'я” із відповідною спеціальністю (041) “богослов’я”. Проте порівняльних досліджень було проведено мало (якщо такі взагалі були). Таким чином, існує вагомий попит на критичні дослідження.

Україна обрала належний шлях недискримінації та рівних можливостей для всіх. Створення уніфікованої термінології – це завдання, яке ще не було виконано.

Освіта, здобута у духовних навчальних закладах до 2018 року, може бути визнана МОН, і багато випускників скористались цим процесом, тому кількість випускників із визнаною освітою швидко зростає.

Таким чином, будь-які дослідження в цій галузі матимуть наукову новизну.

Постановка проблеми. Низький ступінь вивченості зазначеного предметного поля зумовлює потребу у взаємодії з духовними закладами вищої освіти вивчити найкращий досвід та спробувати прийти до уніфікованої термінології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Публікації на цю тему практично відсутні. Є термінологія, яка використовується у нормативно-правових актах, є поодинокі дослідження духовних закладів вищої освіти, переважно в межах релігієзнавства. 

Постановка завдання. Ототожнити складності досягнення недискримінаційного термінотворення, яке би тримало рівновагу між коректністю з одного боку, та науковістю й об’єктивністю  з іншого боку; проаналізувати існуючі варіанти номінування навчальних закладів, створених релігійними організаціями, деномінаціями та конфесіями; запропонувати найбільш оптимальні терміни щодо духовних навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу. Автор аналізує три найпоширеніших способи звертання до ЗВО, заснованих релігійними організаціями.

Висновки. Окремі існуючі варіанти звертання до духовних ЗВО створюють небажані конотації, яких слід уникати, в той самий час можна лишити обмежене ретроспективне використання терміну “духовні ЗВО” та переважно використовувати інші терміни.

Ключові слова: духовні навчальні заклади, визнання духовної освіти, протестанти, недискримінаційне ставлення.

 

Список використаних джерел:

 1. Бренсон, Р, n.d. ‘Являются ли баптисты протестантами’, Русский баптист: Независимый сайт евангельских христиан-баптистов. Доступно: <http://www.rusbaptist.stunda.org/dop/protest.htm>. [19 Червень 2020].
 2. Вестель, Ю 2011. ‘Теологія як наука і предмет викладання: на шляху до концепції світської теологічної освіти в Україні’, Релігія в Україні. Доступно: < https://www.religion.in.ua/main/daycomment/11403-teologiya-yak-nauka-i-predmet-vikladannya-na-shlyaxu-do-koncepciyi-svitskoyi-teologichnoyi-osviti-v-ukrayini.html>. [19 Червень 2020].
 3. Висоновець, О ‘Репресивна політика радянської влади щодо дітей вірних Євангельської християн-баптистської церкви в УРСР (60–80-ті рр. ХХ ст.)’, Релігія в Україні. Доступно: <https://www.religion.in.ua/main/daycomment/11403-teologiya-yak-nauka-i-predmet-vikladannya-na-shlyaxu-do-koncepciyi-svitskoyi-teologichnoyi-osviti-v-ukrayini.html>. [19 Червень 2020].
 4. Донецький Християнський Університет, 2020. Офіційний web-сайт. Доступно: <http://www.dcu.org.ua/> [19 Червень 2020].
 5. Кабінет Міністрів України, 2015. ‘Постанова КМУ № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” від 29 квітня 2015 р.’ Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv>. [19 Червень 2020].
 6. Київська Богословська Семінарія, 2020. Офіційний web-сайт. Доступно: <https://www.ktsonline.org/abiturientu/navchalni-programy>. [19 Червень 2020].
 7. Колодний, А 1999. ‘Релігієзнавство і теологія’, Українське релігієзнавство, (10), pp. 3-14. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_1999_10_3>. [19 Червень 2020].
 8. Лайнос, В 2011. ‘Почему баптисты не протестанты’, Пастор онлайн: форум служителів церков ЄХБ. Доступно: <http://pastoronline.org.ua/uk/podiji/arkhiv-podij/47-resursi/navchanna/109-pochemu-baptisty-ne-protestanty> [19 Червень 2020].
 9. Міністерство освіти та науки України, 2016. ‘До уваги випускників і працівників вищих духовних навчальних закладів’. Доступно: < https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-povidomlennya-2016-10-26-do-uvagi-vipusknikiv-i-praczivnikiv-vishhix-duxovnix-navchalnix-zakladiv!>. [19 Червень 2020].
 10. Міністерство освіти та науки України, 2018. Лист МОН України № 1/9-421 “Щодо надання роз’яснення” від 05.07.2018. Доступно: < https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-05072018-19-421-shodo-nadannya-rozyasnennya > [19 Червень 2020].
 11. Міністерство освіти та науки України, ‘У МОН розпочала роботу комісія з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання про вищу духовну освіту’. Доступно: <https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2016-09-08-zustrich-08-09-2016> [19 Червень 2020].
 12. ‘Релігійна освіта’, Велика українська енциклопедія, Доступно: <https://vue.gov.ua/Релігійна_освіта > [19 Червень 2020]
 13. Релігійно-інформаційна служба України, ‘Дипломи духовних навчальних закладів України матимуть державне визнання’. Доступно: <https://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/theology/64053>. [19 Червень 2020].
 14. Решетников, Ю 2013. ‘Cтатус богословської освіти в Україні в контексті подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин’, Актуальні проблеми державного управління, (1), p. 132-137. Доступно: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2013_1_38>. [19 Червень 2020].
 15. Санніков, Сергій 2020. Опитувальна Бесіда з Сергієм Санніковим, Phd. Доступно: < net/interviews/sannikov(PhD).m4a>. [19 Червень 2020].
 16. Український Католицький Університет, 2010. Термінологічний-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів. Доступно: <http://poradnyk.ucu.edu.ua/theological-comments/theology/>. [19 Червень 2020].
 17. Хромець, В 2018. ‘Богословська освіта як феномен релігійного та світського освітнього простору україни’. Дисертація доктора наук, Національний Університет ім. М. П. Драгоманова, Київ.
 18. Чорноморець, Ю 2012. ‘Яке Майбутнє Теології В Україні?’, Релігія в Україні. Доступно: <https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/18395-yake-majbutnye-teologiyi-v-ukrayini.html>. [19 Червень 2020].
 19. Brigham Young University, Official website Available at: < https://www.byu.edu>. [19 June 2020].
 20. The church of Jesus Christ of latter-day saints, 2020. Official website. Available at:  <https://www.churchofjesuschrist.org/?lang=eng>. [19 June 2020].