Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю впровадження в українську систему підготовки іноземних студентів актуальних методів, що сприяють розвитку необхідних лінгвокультурних навичок.

Постановка проблеми. Аналіз та дослідження закордонного досвіду проведення соціально-педагогічного супроводу іноземних студентів дозволить практично впровадити види інноваційної діяльності, що продемонстрували свою ефективність в інших країнах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування методу читання в адаптаційному процесі, а також характеристика основоположних аспектів значущості процесу читання досліджувалося П. Бернсом, Б. Рое та Е. Росс. Роль читання у освітньому та підготовчому процесах ставало предметом наукових пошуків У. Рафлі, Т. Блер, У. Ніколз, Е. Бернхардт, Е. Кода, К. Лемс, Л. Міллер, Т. Соро, Дж. Хедкока, Д. Ферріс, М. Ко, А. Факіті, М. Кредатусової, Й. Саіто, Е. Горвітс, Т. Гарза. Однак, недостатньо вивченим залишається питання застосування методу читання саме при адаптації іноземних студентів у США, а також характеристика практичних заходів, що проводяться у межах даного методу.

Постановка завдання. Визначити ефективність застосування методу читання під час лінгвістичної та соціокультурної адаптаційної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти США.

Виклад основного матеріалу. Автор проводить аналіз програм закладів вищої освіти США, які використовують метод читання при формуванні у іноземних студентів лінгвокультурних шаблонів, сприяють підвищенню ефективності проведеної комунікаційної діяльності та розуміння соціокультурних особливостей країни перебування. Характеристика читання дозволила визначити, що даний метод має ознаки процесу (який трансформується у певні дії, спрямовані на досягнення поставленої мети) та продукту (використання аспектів досягнення мети у певній послідовності, що необхідна для ефективності процесу). Автором розглянуто стратегії (низхідні та висхідні), що сприяють розумінню прочитаного та необхідні для формування лінгвокультурних шаблонів, тому що тільки при розумінні текстової інформації, особистість іноземного студента здатна сформувати необхідні елементи, які згодом будуть застосовані на практиці.

Висновки. У результаті дослідження застосування методу читання в адаптаційному процесі ЗВО США виявлено, що читання сприяє формуванню культурних навичок шляхом їх виділення з текстового компонента. Підкреслено, що ефективність читання безпосередньо залежить від здатності іноземного студента видозмінювати власну стратегію сприйняття текстової інформації в залежності від поставленої мети і спрямованості тексту. Аналіз досвіду застосування методу читання в американських закладах освіти дозволяє визначити значимість обговорення прочитаного в процесі групової роботи, що впливає на розвиток комунікаційних навичок. У підсумку, культурні та мовні елементи трансформуються в лінгвокультурні шаблони.

Ключові слова: лінгвокультурний шаблон, текстовий елемент, іноземний студент, акультурація, низхідні стратегії, висхідні стратегії.

 

Список використаних джерел:

 1. Afflerbach, P, Pearson D & Scott P., 2008. ‘Clarifying Differences between Reading Skills and Reading Strategies’, The Reading Teacher, p. 364
 2. Allen, S 2003. ‘An analytic comparison of three models of reading strategy instruction’, Internal Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL), № 41(4), p. 319–338.
 3. Baker, W & Boonkit, K 2004. ‘Learning strategies in reading and writing: EAP contexts’, Regional Language Centre Journal, Vol. 35(3), p. 299–328.
 4. Bernhardt, E 2000. ‘Second-Language Reading as a Case Study of Reading Scholarship in the 20th Century’, Handbook of Reading Research. Vol. 3. p. 791
 5. Block, E 1986. ‘The Comprehension Strategies of Second Language Readers’, Тesol Quarterly, Vol.20, № 3. p. 463-
 6. Brantmeier, C 2002. ‘Second language reading strategy research at the secondary and university levels: Variations, disparities, and generalizability’, The Reading Matrix, Vol. 2(3), p. 1–14.
 7. Budiharso, T 2014. ‘Reading strategies in EFL classroom: a theoretical review’. CENDEKIA, Vol. 8, № 2, P. 189–204.
 8. Burns, PC, Roe, BD & Ross, EP 1984. ‘Teaching Reading in Today’s Elementary Schools’, Boston : Houghton Mifflin Co., 532 p.
 9. Cubukcu, F 2008. ‘Enhancing vocabulary development and reading comprehension through metacognitive strategies’, Issues in Educational Research, Vol. 18(1), P. 1–11.
 10. Harris, AJ & Sipay, ER. 1990. ‘How to Increase Reading Ability: A Guide to Developmental and Remedial Methods’, New York: Longman, 926 p.
 11. Hedgcock, J & Ferris D 2009. ‘Teaching Readers of English: Students, Texts, and Contexts’, UK and New York: Routledge, 452 р.
 12. Hong, Z 2007. ‘The effect of learning strategies on reading comprehension’, Sino-US English Teaching, Vol. 4(4), P. 15–18.
 13. ‘ISPY Book Club’. Office of International Students & Scholars. Yale University. Available at : <https://oiss.yale.edu/programs-events/for-spouses-partners/ispy-programs> [Accessed 07 June 2020].
 14. Jafarigohar, M 2012. ‘The effect of anxiety on reading comprehension among distance EFL learners’, International Education Studies, Vol. 5(2), p. 159–174.
 15. Ko, M., 2002. ‘A Study on Teachers’ Perception of Strategy Use: Reading Strategy Instruction and Students’ Motivation to Read’, Journal of National Huwei Institute of Technology, № 5, p. 202212
 16. Koda, K 2005. ‘Insights into Second Language Reading: A Cross-Linguistic Approach’, Cambridge: Cambridge University Press, 320 p.
 17. Kredátusová, M 2007. ‘The Benefits of Extensive Reading in EFL’, Brno: Masaryk University, 75 p.
 18. Lems, K, Miller, LD & Soro TM 2010. ‘Teaching Reading to English Language Learners: Insights from Linguistics’, New York: Guilford Press, 256 p.
 19. Marashi, H & Rahmati, P 2017. ‘The effect of teaching Reading Strategies on EFL Learners, Reading Anxiety’, International Journal of Research in English Education. P. 43–52.
 20. McNamara, DS 2007. ‘Reading Comprehension Strategies: Theories, Interventions and Technologies’, New York: Lawrence Erlbaum Associates, 534 p.
 21. Nuttall, C & Charles A 1996. ‘Teaching Reading Skills in a Foreign Language’, Oxford: Macmillan Heinemann English Language teaching, 282 p.
 22. Olshavsky, JE 1976. ‘Reading as Problem Solving: An Investigation of Strategies’, Reading Research Quarterly, Vol. 12, № 4, p. 654
 23. Phakiti, A 2006. ‘Theoretical and Pedagogical Issues in esl/efl teaching of strategic Reading’, University of Sydney Papers in TESOL, №1(1), p. 19
 24. ‘Reading Week Program’. Campus Life. Washington University in St.Louis. Available at: <https://students.wustl.edu/reading-week-program/> [Accessed 08 June 2020].
 25. Rumelhart, DE 1985. ‘Toward an interactive model of reading’. In Singer, H. & Ruddell, RB. (Eds.) Theoretical Models and Process of Reading. (3rd ed.),. New York: International Reading Association, p. 722–750.
 26. Ruphley, WH, Blair, TR & Nichols, WD 2009. ‘Effective Reading Instruction for Struggling Readers: The Role of Direct/Explicit Teaching’, Reading & Writing Quarterly, № 25, p. 125–138.
 27. Saito, Y, Horwitz, EK & Garza, TG 1999. ‘Foreign language reading anxiety’, The Modern Language Journal, № 83(2), p. 202–218.
 28. ‘Smith Reads’. Smith College. Available at: <https://www.smith.edu/student-life/smith-reads> [Accessed 08 June 2020].
 29. ‘Speed Reading and Study Skills’. Professional & Continuing Studies. University of Delaware. Available at: <http://www.pcs.udel.edu/speed-reading/> [Accessed 08 June 2020].
 30. Shariati, M & Bordbar, A 2009. ‘Interrelationship among foreign language reading anxiety, reading proficiency and text feature awareness in the university context’, Iranian Journal of Applied Language Studies, № 1 (2), p. 179–206.
 31. Sheorey, R & Mokhtari, K 2001. ‘Coping with academic materials: Differences in the strategies of native and nonnative readers’, System: An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics, № 29, p. 431–449.
 32. ‘UW Alumni Book Club’. Lifelong Learning. University of Washington. Available at: <https://www.washington.edu/alumni/uw-alumni-book-club/> [Accessed 08 June 2020].
 33. Vacca, Jo AL, Vacca, RT & Gove MK 1991. Reading and Learning to Read. New York: Harper Collins Publishers, 589 p.
 34. Willie VP 1987. ‘Top-Down and Bottom-Up: Interpretative Strategies in Reading ee Cummings’, New Literary History, Vol. 18, № 3, p. 597
 35. Wigfield, A, Gutherie, JT, Preencevich, KC, Taboada, A, Klauda, SL, McRae, A & Barbosa, P 2008. ‘Role of reading engagement in mediating the effects of reading comprehension instruction on reading outcomes’, Psychology in Schools, № 45, p. 432–445.
 36. Zare, P 2013. ‘Exploring reading strategy use and reading comprehension success among EFL learners’, World Applied Sciences Journal, № 22(11), P. 1566–1571.
 37. Zhao, A, Guo, Y & Dynia, J 2013. ‘Foreign language reading anxiety: Chinese as a foreign language in the United States’, The Modern Language Journal, № 97 (3), p. 764–778.