автор: Биховець І. М.


Актуальність дослідження. Головна особливість сьогодення - можливість дивитися за межі України та вивчати досвід інших країн світу, щоб отримати розуміння дизайнерської освіти в глобальному масштабі.

Постановка проблеми. Дизайнерська освіта в Україні має безперервно розвиватися, щоб відповідати очікуванням майбутніх фахівців і потенційних споживачів. Це стане можливим за умови переходу до більш цілісної, мультидисциплінарної дизайнерської освіти, яка дозволить підготувати професіоналів, здатних позиціонувати дизайн системно, як інтеграцію естетичних, технологічних, ділових та соціологічних можливостей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження професійної підготовки фахівців з різних видів дизайну сьогодні є досить актуальною складовою вітчизняної педагогічної науки. Аналізу специфіки дизайнерської освіти в Україні та світі приділяють увагу в своїх роботах Білецька А. О., Дмитрюк С. В., Оружа Л. В., Прусак В. Ф., Фурса О. О., Шевченко А. І. Це підтверджує, що наше суспільство має значний запит на кваліфікованих фахівців дизайну.

Постановка завдання. Проаналізувати системи підготовки фахівців з графічного дизайну в закладах освіти Великої Британії, Італії, США, Польщі та Японії; виділити особливості такої підготовки; окреслити коло умінь, навичок та компетенцій, що відповідає сучасному рівню вимог до конкурентоспроможного фахівця з графічного дизайну.

Виклад основного матеріалу. Загальною освітньою світовою тенденцією є підготовка професіонала, здатного оперативно реагувати на стрімкий розвиток інформаційних технологій. Можливості графічного дизайнера  розширюються від майстра ілюстрації, візуальних систем, реклами, виставкового дизайну до таких сфер графічного дизайну, як графіка руху, дизайн взаємодії, дизайн анімації, інтерактивний дизайн. Заклади освіти розвинених країн світу в процесі розробки освітніх програм співпрацюють з підприємствами, фірмами, установами. В результаті студенти дійсно набувають необхідних умінь, навичок та компетенцій, що відповідають сучасному рівню вимог до конкурентоспроможного фахівця з графічного дизайну.

Висновки. Узагальнено досвід підготовки фахівців з графічного дизайну в закладах освіти Великої Британії, Італії, США, Польщі та Японії; визначено актуальні напрямки освітньої діяльності, які забезпечують підготовку конкурентоспроможних фахівців з графічного дизайну.

Ключові слова: дизайнерська освіта, графічний дизайн, мультидисциплінарність, практична діяльність, інформаційні технології.

 

Список використаних джерел:

  1. Биховець, ІМ., 2019. ‘Сучасні підходи до професійної підготовки фахівців з графічного дизайну в окремих розвинених країнах світу’, Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства, Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф, жовтня 2019 р., Чернігів. нац. технол. ун-т, Чернігів, С. 124-127.
  2. Даниленко, ВЯ., 2003. ‘Дизайн : підручник’, Харків :ХДАДМ, 320 с.
  3. Оружа, ЛВ., 2010. ‘Розвиток дизайнерської освіти в світі’, Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія № 13, Проблеми трудової та професійної підготовки : збірник наукових праць, Вип. 7, Київ, С. 168–172.
  4. Accademia della Moda, 2018. ‘Regolamento Didattico del Corso di diploma Accademico di primo livello in Graphic Design e Comunicazione visiva’, Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate Scuola di Progettazione Artistica per l’impresa, 5 p. Available at : <https://www.accademiamoda.it/wpcontent/ uploads/2018/06/regolamento-iuad-visual.pdf> [Accessed 14 July 2019].
  5. Arts University Bournemouth, 2018. ‘Programme specification BA (Hons) Graphic Design’, Faculty of Art, Design and Architecture, 17 p. Available at : https://webdocs.aub.ac.uk/BAGDS%20Programme%20Specification.pdf [Accessed 18 July 2019].
  6. Matsui, K., 2018. ‘The picture improves as you draw, but the basics of design can only be done when you are a student’, Osaka University of Arts, Department Information, Department of Design Art, Graphic design and illustration course. Available at : <https://osaka-geitan.jp/departments/ designarts/graphic_illust.html> [Accessed 18 July 2019].
  7. University of Illinois at Chicago, 2018. ‘Programme specification Bachelor of Design’, School of Design. Available at : <https://design.uic.edu/programs/bachelor-design/graphicdesign/ overview> [Accessed 12 July 2019].
  8. Wyższa szkoła ekologii i zarządzania w Warszawie, 2018. ‘Program kształcenia na kierunku Wzornictwo’, 36 s. Available at : https://chmurka.wseiz.pl/index.php/s/HpX2dTP7mfEw5zd#pdfviewer [Accessed 08 July 2019].