Виберіть свою мову

Актуальність теми дослідження. З розвитком суспільства та збільшенням інтенсивності взаємодії між людьми та соціальними групами, зростає кількість конфліктів інтересів, які часто переростають у соціальні, економічні та національні конфлікти. Тому розв’язання проблем, пов’язаних з уникненням конфліктів у суспільстві та забезпеченням вільного та толерантного співіснування різних груп в межах одної країни, є нагальним питанням у будь-якому суспільстві.

Постановка проблеми. У сучасному українському суспільстві можна визначити багато точок соціальної напруги на різних рівнях, починаючи від агресії щодо мовного питання, конфліктів між релігійними громадами, відношення до російської агресії, і продовжуючи питаннями, які не вирішені в повній мірі навіть у розвинених країнах світу. Це питання соціальної справедливості та соціальної нерівності, питання толерантності до інших, питання секуляризації та витіснення релігії з публічної сфери тощо. Вирішення цих проблем неможливе без діалогу між конфліктуючими сторонами та бажання найти спільну мову.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До ідей Нібура звертались з аналізом та переосмисленням Джон Діггінс, Девід Літтл, Майкл Сміт, Стенлі Гренц, Роджер Олсон, Робін В. Ловін тощо. Також методологічні дослідження неоортодоксії нерідко розглядають соціологічний та філософський підходи християнського реалізму.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз суспільних відносин та основних конфліктів, які можуть виникати між різними суспільними групами, а також пошук способів для уникнення соціальних конфліктів на різних суспільних рівнях.

Виклад основного матеріалу. У статті розглянуто причини виникнення конфліктів між соціальними групами у суспільстві згідно позиції християнського реалізму Рейнхольда Нібура. Описано природу конфліктів релігійних груп, етнічних груп та економічних класів. Розглянуто релігійно-авторитарний, секулярний та релігійно-толерантний підходи до релігійних конфліктів.

Висновки. Встановлено, що релігійні конфлікти виникають через надмірний вплив релігії на політику, а також через світоглядний характер релігійних питань. Економічні конфлікти виникають через соціальну нерівність, але демократичні процеси встановлюють запобіжники для розвитку економічних конфліктів всередині держави. Також з’ясовано, що причиною етнічних конфліктів є національна гордість та ірраціональний страх перед іншими. Визначено згубність радикального ідеалізму як каталізатора конфліктів. Зазначено, що  найціннішим надбанням для співіснування у суспільстві є релігійна реалістична оцінка людських слабостей, з чого витікає повага до інших.

Ключові слова: толерантність, демократія, соціальна нерівність, етнічні конфлікти, релігійні конфлікти, Рейнхольд Нібур, християнський реалізм, ідеалізм, смирення.

 

Список використаних джерел:

  1. The Holy See 2020. ‘Dignitatis humanae’. Avaiable at: <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html> [Accessed 22 March 2020].
  2. Granfield, P., 1966. ‘An Interview with Reinhold Niebuhr’,. Commonweal Magazine, 16 грудня 1966. Avaiable at : <https://www.commonwealmagazine.org/interview-reinhold-niebuhr> [Accessed 22 March 2020].
  3. Maeshiro, K., 2017. ‘The political theology of Reinhold Niebuhr’. Avaiable at: <https://www.academia.edu/30931773/The_Political_Theology_of_Reinhold_Niebuhr_Politics_and_Theology_88_pp._> [Accessed 22 March 2020].
  4. Niebuhr, R., 2011. ‘The Children of Light and the Children of Darkness: a vindication of democracy and a critique of its traditional defense’, Chicago : The University of Chicago Press.
  5. ‘Declaration on the Relation of the Church no Non-Christian Religions Nostra Aetate’, 1965. Proclaimed by His Holiness Pope Paul VI on October 28, 1965. Avaiable at : <http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html> [Accessed 22 March 2020].
  6. Папська Рада “Справедливість і мир”, 2008. ‘Компендіум соціальної доктрини Церкви’,  Київ : Кайрос, 546 с.

{pdf=http://journal-discourse.com/files/pdf/2020_20(2)-6.pdf|100%|300|native}