автор: Гулямов Б. С.


Актуальність теми дослідження. Православне соціальне вчення на початку XXI століття стало ареною протистояння гуманістичних і фундаменталістичних богословських стратегій, що безпосередньо справляє вплив на долю соціальної доктрини як самостійної академічної дисципліни та як частини християнської етики. Сьогодні від змісту та форми презентації соціального вчення все більше залежить авторитет католицької та православної церков, розвиток діалогу релігійного та світського світоглядних дискурсів, доля міжрелігійного діалогу. Значний розвиток християнського гуманізму соціального вчення в православ’ї на початку XXI століття у протистоянні з фундаменталізмом лише починає аналізувати науковцями, тоді як ця тематика має велике теоретичне і практичне значення для соціальної філософії, релігієзнавства філософії освіти.

Постановка проблеми. Формування у межах соціального вчення Вселенського патріархату теоретичних основ для нового православного гуманізму робить нагальним завдання систематичного аналізу як позитивних рис такого гуманізму, так і його меж. Оскільки такий гуманізм соціального вчення Вселенського патріархату визначається багато у чому методологією формування соціальної доктрини, то важливо здійснити аналіз такої методології. Цей аналіз важливий з огляду на те, що соціальне вчення лише поступово звільняється від статусу релігійного знання, яке пропонується з позицій авторитету, і набуває рис класичної наукової раціональності, яка може бути прийнятною в університетському дискурсі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обговорення методології побудови соціального вчення звичайно відбувається лише у межах дискусії щодо боротьби між тенденціями до фундаменталізму і лібералізму. Поява нового соціального вчення Вселенського патріархату на початку 2020 року привела до ряду важливих дискусій, що були організовані Грецькою архієпископією в США та в якій взяли участь провідні православні богослови сьогодення Іоанн Хриссавгіс, єпископ Максим Василевич, професор Арістотель Папаніколау, Хенк Ханеграафф, Брендон Галлахер, Філ Дорролл, Керрі Фредерік Фрост, Філіп Мамалакіс, Ніколас Казарян, Єлизавета Кітанович, професор Джордж Демакопулос, Мартін Джонсон, Гейл Волощак, Тім Патіцас. Однак аналіз того, якими є головні методологічні особливості соціального вчення Вселенського патріархату ще не було здійснено.

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз методологічних принципів побудови соціального вчення Вселенського патріархату та їх порівняння з методологіями соціальних доктрин інших церков. Завданнями статті є осмислення особливостей співвідношення традиції та раціональності, монологічного та діалогічного у формування соціальної доктрини.

Виклад основного матеріалу. Православна соціальна доктрина як дисципліна формується без елементів схоластичного мислення, які характерні для католицизму. Це пов’язано з тим, що соціальна доктрина у православ’ї мислиться як вираз передання, а не вчительства церкви. Також значний вплив на методологію соціальної доктрини Вселенського патріархату справило те, що вихідним принципом для всіх рефлексій було поставлено цінність гідності особистості. Абсолютизація цієї цінності дозволила створити християнський гуманізм, що протистоїть ідеологічним крайнощам сучасних культурних війн, у тому числі – зловживанням ідеєю прав людини. РПЦ методологічну анти-схоластичність у побудові соціально-го вчення використовує для легітимізації ідей православного фундаменталізму. На цьому фоні соціальне вчення Вселенського патріархату набуває значення світоглядної альтернативи, критично важливої для розвитку української богословської науки і освіти.

Висновки. Нове соціальне вчення Вселенського патріархату, запропоноване в березні 2020 року, має значні методологічні новації. Це соціальне вчення є новим через дедукцію всіх конкретних морально-правових принципів із головної цінності гідності людської особи. Важливим є також позитивний богословський погляд на історичну перспективу. Формування соціального вчення перестає бути схоластизованим. Для соціального вчення Вселенського патріархату характерна значна діалогічність, поєднання комунітаризму та персоналізму, місійної відкритості та соціальної дияконії.

Ключові слова: соціальне вчення церкви, персоналізм, комунітаризм, соціальна справедливість, суспільна солідарність.

 

References:

  1. Chryssavgis, J & Hollander, A 2020. ‘Asceticism, Ethics, and the Renewal of the Earth: Orthodox Christian Contributions to an Ecumenical Ecology’, Franciscan Friars of the Atonement. Available from: <https://www.atonementfriars.org/asceticism-ethics-and-the-renewal-of-the-earth/>. [5 December 2020].
  2. Frost, CF 2020. ‘The Orthodox Church and Its Social Ethos: The Aims and Accomplishments of For the Life of the World’, Ecumenical Trends, № 49 (5). Graymoor Ecumenical & Interreligious Institute, September/October: 1-6. Available from: <https://panorthodoxsynod.blogspot.com/2020/10/the-orthodox-church-and-its-social.html>. [11 December 2020].
  3. Greek Orthodox Archdiocese of America, Ecumenical Patriarchate 2020. ‘For the Life of the World. Toward a Social Ethos of the Orthodox Church’, University of Fribourg. Available from: <https://www.goarch.org/social-ethos?p_p_id=56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_km0Xa4sy69OV_languageId=en_US>. [11 December 2020].
  4. His Grace Bishop Maxim & Fr. John Chryssavgis 2020. Join the Conversation: For the Life of the World. A New Document in the Church. Available from: <https://youtu.be/yZULvc4MaWA>. [11 December 2020].
  5. Dr. Brandon Gallaher & Dr. Phil Dorroll 2020. Join the Conversation: For the Life of the World. Ecumenical and Interfaith Relations. Available from: <https://youtu.be/7MOTr7kCtIk>. [11 December 2020].
  6. Dr. Carrie Frederick Frost & Dr. Philip Mamalakis 2020. Join the Conversation: For the Life of the World. Marriage and Family. Available from: <https://youtu.be/XXkNkcDiVFw>. [5 January 2021].
  7. Fr. Nicolas Kazarian & Dr. Elizabetha Kitanovic 2021. Join the Conversation: For the Life of the World. Orthodoxy and Human Rights. Available from: <https://youtu.be/iWELWMGZu38>. [5 January 2021].
  8. Dr. George Demacopoulos & Fr. Martin Johnson 2020. Join the Conversation: For the Life of the World. Poverty and Wealth. Available from: <https://youtu.be/ZDNWUgc6c5I>. [5 January 2021].
  9. Dr. Gayle Woloschak & Dr. Tim Patitsas 2020. Join the Conversation: For the Life of the World. Religion and Science. Available from: <https://youtu.be/5cA7TGdbmP8>. [3 January 2021].
  10. Dr. Aristotle Papanikolaou & Hank Hanegraaff 2020. Join the Conversation: For the Life of the World. Religion and the Public Square. Available from: <https://youtu.be/kjnGM-m6DC4>. [7 January 2021].