Місія. Вплив на вектор концептуалізації трансформаційних процесів в галузі філософії, освіти і філософії освіти задля наукового прогресу.

Проблематика. “Освітній дискурс: збірник наукових праць” – міжнародний рецензований журнал, що публікує результати міждисциплінарних наукових досліджень молодих науковців, провідних вчених, досвідчених педагогів-практиків, освітян-новаторів у рубриках, які охоплюють  всі галузі знань, дотичні до освіти (філософія, педагогіка, психологія, культура, філологія, інформатика, релігієзнавство, управління, право тощо). З огляду на це, до публікації запрошуються автори, які в своїх наукових працях аналізують та обґрунтовують теоретичні передумови та методологічні основи наукового вирішення актуальних питань сучасної освіти і науки в умовах глобалізаційних змін, закономірності та принципи функціонування освітніх інституцій, результати експериментальних міждисциплінарних розвідок в умовах інтеграційних освітніх процесів, виклики сучасного полікультурного суспільства тощо. Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Мета. Метою наукового фахового видання “Освітній дискурс: збірник наукових праць” є багатоаспектне висвітлення результатів наукових досліджень  у галузі гуманітарних наук щодо проблематики сучасної освіти і науки в контексті цивілізаційних соціокультурних змін.

Завдання видання.

  1. Створення сприятливих умов для висвітлення авторами результатів досліджень на засадах наукової рівності та толерантності.
  2. Презентація актуальних, вірогідних, достовірних, оригінальних матеріалів, що місять елементи наукової новизни.
  3. Забезпечення безперешкодного користування науковим знаннями.

Принципи:

  • Відкритий доступ до наукових публікацій
  • Періодичність оприлюднення
  • Дотримання авторських прав та конфіденційності
  • Об’єктивність і неупередженість у виборі статей для публікування
  • Вимогливість до якості запропонованих до друку матеріалів
  • Дотримання політики академічної доброчесності та антиплагіату