автори: Свириденко Д.Б., Чзоу Ченчжан, Гао Вейчжень


Актуальність дослідження. Сучасна постколоніальна ситуація в Україні демонструє невикористаний потенціал вищої освіти в процесах розвитку суспільства на засадах миру і культурного розвитку.

Постановка проблеми. Автори виходять з ідеї, що миробудівництво через вищу освіту може бути актуалізована шляхом реалізації принципів толерантності та примирення в соціальній практиці, а також шляхом розвитку рівня критичного мислення студентів як засобу протидії впливу пропаганди. Українська вища освіта повинна допомагати студентові інтерпретувати культурно-політичну ситуацію в сучасному глобальному світі в контексті вивчення основних курсів (політології, історії тощо). Автори хочуть поділитися своїми науковими досягненнями в розумінні поточної конфліктної ситуації в Україні, яка становить собою цікавий випадок для досліджень у сфері освітнього миробудівництва та деколонізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує ряд досліджень, які обговорюють сучасну культурну ситуацію в Україні та роль вищої освіти у вирішенні існуючих у ній проблем (О. Базалук, О. Кивлюк, Л. Савенкова, Д. Свириденко та ін.). Другий блок публікацій містить міжнародний досвід освітнього миробудівництва та деколонізації (Х. Бер, З. Бекерман, Г. Данеш, Л. Герлінгс, Дж. Лавія, С. Меттлер, С. Монаган, А. Олексієнко, Л. Стронгмен та ін.).

Постановка завдання. Український соціальний та культурний простір перебуває у стані, детермінованому викликами гібридної агресії в останні роки. Автори намагаються окреслити “порядок денний”, вектори модернізації вищої освіти в Україні, розуміючи її як чинник мінімізації та запобігання військових конфліктів, а також один із ефективних інструментів політики деколонізації.

Виклад основного матеріалу. Запропоновано концептуалізацію можливостей української вищої освіти як інструменту миробудівництва на основі багатовимірного підходу, який повинен плідно поєднувати підходи сучасної філософії освіти, освітньої політики, культурології, історії, права та політології. Досвід освітнього миробудівництва − це цілий потужний простір сучасних досліджень війни і миру, а освітні практики миротворчості, що пропонуються закордонними (ізраїльською та ін.) системою освіти, є цінними для низки суспільств, у яких відбуваються конфлікти. В якості однієї з таких освітніх практик ізраїльської освіти, які могли б бути реалізовані в українському конфлікті і, сподіваємось, постконфліктій реальності є школи миру, освітні табори для миру тощо.

Висновки. Для того, щоб відкрити миротворчий потенціал вищої освіти та її потенціал деколонізації, доцільно проаналізувати міжнародні та вітчизняні нормативні акти з питань миробудівництва. Необхідно узагальнити досвід вітчизняних та зарубіжних вчених з питань припинення конфлікту та примирення в суспільстві. Водночас, побудова освітньої моделі, спрямованої на реалізацію ідей миру та подолання колоніального синдрому, має ґрунтуватися на тому, що гібридна війна в Україні не має прямих аналогів. Бажано розробити типову програму з миробудівництва для студентів усіх спеціальностей. Беручи до уваги міжнародний досвід (школи миру, освітні табори для миру тощо), існує потреба у запровадженні спеціального навчального курсу з питань формування миру в університетах.

Ключові слова: миробудівництво, постколоніалізм, українська вища освіта, військовий конфлікт, школа миру.

 

References:

 1. Bazaluk, O., Fatkhutdinov, V., Svyrydenko, D., 2018. ‘The Potential of Systematization of the Theories of Education for Solving of Contradictions of Ukrainian Higher Education Development’, Studia Warmińskie, Vol. 55, P. 63-79.
 2. Bazaluk, O., Svyrydenko, D., 2017. ‘Philosophy of War and Peace : In Search of New European Security Strategy’, Anthropological Measurements of Philosophical Research, №.12, P. 89-99.
 3. Hartmut, B., Megoran, N., Carnaffan, J., 2018. ‘Peace Education, Militarism and Neo-Liberalism : Conceptual Reflections with Empirical Findings from the UK’, Journal of Peace Education, 15:1, P. 76-96. (DOI: DOI: https://doi.org/10.1080/17400201.2017.1394283).
 4. Bekerman, Z., Zembylas, M., 2017. ‘Mediating Collective Memories and Official Histories in Conflict-Affected Societies : Pedagogical Responses to“Individual” Narratives and Competing Collective Memories’, International Perspectives on Teaching Rival Histories, P. 133-153.
 5. Danesh, HB., 2008. ‘The Education for Peace Integrative Curriculum : Concepts, Contents and Efficacy’, Journal of Peace Education, 5:2, P. 157-173. (DOI: DOI: https://doi.org/10.1080/17400200802264396).
 6. Geerlings, LRC., Lundberg, A., 2018. ‘Global Discourses and Power/Knowledge : Theoretical Reflections on Futures of Higher Education during the Rise of Asia’, Asia Pacific Journal of Education, 38:2, P. 229-240. (DOI: DOI: https://doi.org/10.1080/02188791.2018.1460259).
 7. Feuerverger, G., 1997. ‘An Educational Program for Peace : Jewish-Arab Conflict Resolution in Israel’, Theory Into Practice, Vol. 36, № 1, Teaching Conflict Resolution : Preparation for Pluralism, P. 17-25.
 8. Kenner, R., 2018. ‘The Challenges and Opportunities of Peace Education in Israel’. Available at : <https://jewishstudies.washington.edu/israel-hebrew/challenges-opportunities-of-peace-education-israel-camp-harmony/> [Accessed 29 May 2019].
 9. Kyvliuk, O., Polishchuk, O., Svyrydenko, D., Yatsenko, O., 2018. ‘Educational Management as Education Diplomacy : Strategies for Ukraine’, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, Issue 3, P. 139-144.
 10. Kyvliuk, O., Svyrydenko, D., 2017. ‘Academic mobility as “brain drain” phenomenon of modern higher education’, Studia Warmińskie, Vol. 54, P. 361-371.
 11. Lavia, J., 2007. ‘Repositioning Pedagogies and Postcolonialism : Theories, Contradictions and Possibilities’, International Journal of Inclusive Education, 11:3, P. 283-300. (DOI: DOI: https://doi.org/10.1080/13603110701237548).
 12. Mettler, S., 2005. ‘Soldiers to Citizens : The GI Bill and the Making of the Greatest Generation’, Oxford University Press, 252 p.
 13. Milton, S., Barakat, S., 2016. ‘Higher Education as the Catalyst of Recovery in Conflict-Affected Societies’, Globalisation, Societies and Education, Vol. 14, Issue 3, P. 403-421.
 14. Monaghan, C., Spreen, CA., 2016. ‘From Human Rights to Global Citizenship Education : Peace‚ Conflict and the Post-cold War Era’, International Journal of Educational Sciences, 13:1, P. 42-55. (DOI: DOI: https://doi.org/10.1080/09751122.2016.11890439).
 15. Oleksiyenko, A., 2019. ‘Why Is Governance Research Important for University Reforms in Ukraine?’, Ukrainian Policymaker, 4, P. 27-35. (DOI: DOI: https://doi.org/10.29202/up/4/5).
 16. Savenkova, L., Svyrydenko, D., 2018. ‘Academic Mobility and Academic Migration Issues : the Case of Ukrainian Higher Education’, Interdisciplinary Studies of Complex Systems, № 13, P. 57–65.
 17. Svyrydenko, D., Yatsenko, O., 2018. ‘Dialectics of Nominal and Real Power in the Ukrainian and World Politics’, Ukrainian Policymaker, Volume 2, P. 33-40.
 18. Strongman, L., 2014. ‘Postcolonialism and International Development Studies : A Dialectical Exchange?’, Third World Quarterly, 35:8, P. 1343-1354. (DOI: DOI: https://doi.org/10.1080/01436597.2014.946248).