Виберіть свою мову

автори: Мордоус І. О., Карпачова М. А.


Актуальність дослідження. Соціокультурні виміри сьогодення обумовлені багатьма факторами, проте беззаперечним є факт домінуючої позиції мови. І не лише тому, що вона виступає інформаційним провідником, а, більшою мірою, тому, що постає скріплюючим компонентом відносин у полімовному соціумі. Об’єктивність цих обставин моделює змістове наповнення освіти і, в першу чергу, дошкільної її ланки. Наукова доведеність позитивного впливу опанування основами іншомовного спілкування в дошкільний період дитинства спричиняє посилену увагу до розвію ідей урізноманітнення та оптимізації окресленого процесу.

Постановка проблеми. Застосування інтегрованого підходу в процесі організації різних видів дитячої діяльності довело його ефективність в глобальному сенсі розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Низка вчених досліджувала це питання в рамках навчання їх іноземної мови. Проте, варто відзначити, що дана проблема-тика висвітлена, більшою мірою, в контексті інтеграції іноземної мови в різні освітні лінії, що удосконалює процес, але не оптимізує його. Адже життєдіяльність дітей багато-мірна і включає як регламентовані заняття, та і повсякденні справи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання застосування інтегрованого підходу в роботі з навчання дітей іноземної мови в дошкільному віці знайшли своє відображення у працях таких науковців як-то: Н. Волощенко, І. Косарєва, І. Мордоус, О. Пиличева, О. Протасова, Н. Родіна, І. Федосєєва, О. Шликова, О. Янковенко та ін.

Постановка завдання. Використання позазанятійного часу для роботи з навчання дітей іноземної мови доволі складний і цікавий процес, який, за умови методично грамотної організації, дозволить значно розширити функціональні можливості формування іншомовних компетенцій.

Виклад основного матеріалу. Неможливо пере-оцінити важливість дотримання розпорядку дня для розвитку та навчання дитини дошкільного віку, оскільки від цього залежить гарне самопочуття і, відповідно, результати життєдіяльності. Тому інтеграція іноземної мови, певною мірою, носить симбіотичний характер: включення її розмаїтить будь-який процес чи вид діяльності і посилює мотивацію сприйняття, а з іншого боку відбувається розширення можливостей для активації іншомовних знань та їх збагачення.

Висновки. Варто відзначити, що потенціал компонентів розпорядку дня дитини у закладі дошкільної освіти в контексті інтеграції іноземної мови надзвичайно високий. Їх емоційний фон, у порівнянні зі спеціально організованими заняттями, набагато яскравіший. Невимушеність атмосфери покращує психологічний клімат сприйняття інформації. Урізноманітнення повсякденного життя за рахунок включення іншомовних ігор і незвичних завдань, небуденних ситуацій підвищує коефіцієнт закарбування інформації.

Ключові слова: діти дошкільного віку, навчання іноземної мови, інтеграція іноземної мови, позазанятійний час, прогулянка

 

Список використаних джерел:

  1. Бєлєнька, ГВ., 2013. ‘Взаємодія педагога і дітей при вивченні іноземної мови’, Імідж сучасного педагога, №4, С.12-14
  2. Бєлєнька, ГВ., Мордоус, ІО., 2003. ‘Інтегроване навчання : навчально-методичний посібник для аспірантів та магістрів спеціальності «Дошкільне виховання»’, Навчально-методичний посібник, Київ : Видавництво «Логос», 116 с.
  3. Протасова, ЕЮ., Родина, НМ., 2012. ‘Методика обучения дошкольников иностранному языку: учебное пособие’, Академия, Москва, 462 с.
  4. Шкваріна, ТМ., 2010. ‘Сім законів ефективного навчання іноземної мови’, Дошкільне виховання, №4, С. 14-15.
  5. Аксьонова, ОП., Аніщук, АМ., 2014. ‘Я у світі : програма розвитку дитини дошкільного віку (нова редакція)’, Ч. ІІ. Від трьох до шести (семи) років : ТОВ "МЦЕФ-Україна", 452 с.
  6. ‘Іноземна мова в дитячому садку’. Доступно : <http://zhuravlyk.uz.ua/organizaciya-zhittyediyalnosti-ditej-v-dnz/gurtkova-robota/anglijska-mova/inozemna-mova-v-2/?print=print> [Дата звернення 11 Квітня 2019].
  7. ‘Методичні рекомендації щодо проведення прогулянки в ДНЗ’. Доступно : <https://abetkaland.in.ua/rekomendatsiyi-shhodo-provedennya-progulyanky-v-dnz/> [Дата звернення 17 Квітня 2019].
  8. Топольський, ВО., 2015. ‘До питання про деякі сучасні методи навчання дітей дошкільного віку іншомовного спілкування’. Доступно : < http://stud.wiki/languages/3c0b65625a3bd79a5c53a88421216d37_0.html > [Дата звернення 5 Квітня 2019].

 

{pdf=http://journal-discourse.com/files/pdf/2019_13(5)-8.pdf|100%|300|native}