Виберіть свою мову

автор: Волос А.С.


Актуальність теми дослідження. STEM-освіта в Україні знаходиться на етапі становлення, її впровадження відбувається шляхом реформування шкільної освіти, а саме реформи “Нова українська школа”. Цифрові технології як невід’ємна частина STEM-освіти сучасного життя посідають особливе місце у освітньому просторі задля доступності, цілісності, актуальності та відкритості інформації. Актуальність тематики викликана відсутністю досліджень продуктивності STEM-освіти в Україні, що дозволило б сформовану систему компетентностей, переваг, перспектив і проблему процесі освіти впродовж життя.

Постановка проблеми. Звертаючи увагу на матеріально-технічне, кадрове, методичне забезпечення середньої освіти в Україні, постає питання чи є дієвим та продуктивним процес впровадження STEM-освіти навіть як педагогічний експеримент.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. STEM-освіту в Україні досліджували наступні науковці: В. Воронкова, О. Кивлюк, С. Куцепал, В. Нікітенко та інші. У світі розглядали STEM-освіту як рушійну силу майбутнього Р. Андрюкайтене, М. Мідга Т. Перро тощо.

Постановка завдання. Серед завдань, що постають перед STEM-освітою в Україні є визначення можливостей підготовки “універсального” вчителя STEM-дисциплін у сучасних реаліях.

Виклад основного матеріалу. Зараз не існує конкретного механізму впровадження та реалізації STEM-освіти, який би забезпечив неперервний процес підготовки “людини майбутнього”. З огляду на концепцію НУШ, можна стверджувати, що STEM-освіта посідає значне місце серед її основних положень.

Розглядаючи STEM-освіту в цілому, зрозуміло, що український освітній простір – це базова система для досягнення основної мети реформи, яка уможливлюється за ідеального освітнього середовища.

Висновок. Однією з умов формування ідеального освітнього простору є підготовка “універ-сального” вчителя STEM-дисциплін у сучасних реаліях.

Експериментальна STEM-освіта в Україні потребує розробки нових методик та освітньо-професійних програм підготовки вчителя STEM-дисциплін.

Ключові слова: STEM-освіта, реформа шкільної освіти, безперервне навчання, “універсальний” вчитель, “людина майбутнього”, вчитель STEM-дисциплін.

 

References:

  1. Voronkova, V., Kyvlyuk, O., Nikitenko V., 2018. ‘«STEM-osvita» v konteksti stanovlennya i rozvytku SMART-suspilʹstva : sotsialʹno-filosofsʹkyy dyskurs (“STEM-education” in the context of the formation and development of SMART-society : social and philosophical discourse)’, Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi «Formuvannya osvitnʹoho prostoru v umovakh informatsiynoho suspilʹstva», Zaporizhzhya, S. 172-176.
  2. Kyvlyuk, O., 2011. ‘Informatsiyna pedahohika : filosofiya, teoriya, praktyka : monohrafiya (Information Pedagogy : Philosophy, Theory, Practice: a monograph)’, K. : Vydavnytstvo UAN VIR, 336 s.
  3. Kutsepal, S., 2018. ‘STEM/STEAM/STREAM-osvita – novyy trend v ukrayinsʹkomu osvityansʹkomu dyskursi (STEM / STEAM / STREAM-education - a new trend in the Ukrainian educational discourse)’, Osvitni landshafty, Vypusk 1, Kyyiv, S. 11-14.
  4. Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, 2017. ‘Metodychni rekomendatsiyi shchodo vprovadzhennya STEM-osvity u zahalʹnoosvitnikh ta pozashkilʹnykh navchalʹnykh zakladakh Ukrayiny na 2017/2018 n.r. (Methodical recommendations on the implementation of STEM-education in general and non-formal and informal educational institutions of Ukraine for 2017-2018)’. Dostupno : <https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/56880/> [Data zvernennya 6 Kvitnya 2019].
  5. Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, 2016. ‘Nova ukrayinsʹka shkola. Kontseptualʹni zasady reformuvannya serednʹoyi shkoly (New Ukrainian School. Conceptual Principles of Reforming the Secondary School)’. Dostupno : <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf> [Data zvernennya 3 Kvitnya 2019].
  6. Midha, M., 2018. ‘Video games DO enhance learning and teaching’. Available at : <https://www.tes.com/news/video-games-do-enhance-learning-and-teaching> [Accessed 9 April 2019].
  7. Perrault, T., 2016. ‘Digital Companies Need More Liberal Arts Majors’. Available at : <https://hbr.org/2016/01/digital-companies-need-more-liberal-arts-majors> [Accessed 10 April 2019].

 

{pdf=http://journal-discourse.com/files/pdf/2019_11(3)-3.pdf|100%|300|native}