Куриляк Валентина Василівна


Актуальність теми дослідження. В статті представлено етапи становлення медицини та системи охорони здоров’я в Сполучених Штатах Америки в період 1800 по 1850-ті роки. Констатовано, що тодішня американська медична система використовувала кровопускання та вживання шкідливих ліків, ними лікували більшість хвороб, що часто призводило до смерті пацієнтів. Однак, основою для формування системи здорового способу життя, яке наразі популярне в розвинутих країнах світу, частково зобов’язані американським реформаторам здоров’я.

Постановка проблеми. Встановлено, що дві події в Америці дали поштовх для звернення уваги соціуму на стан медицини. Перша – це ініціатива Конгресу щодо допомоги хворим та інвалідам, які служили на флоті. Друге – це період громадянської війни, який став одним із найважливіших етапів в освоєнні нових практик та навчання американських лікарів. Паралельно із змінами на державному рівні діяли численні народні рухи за здоров’я. У 1830-х роках з’явилися десятки реформаторів, що виступали за зміни у сфері медицини та харчування. Тому комплексний аналіз діяльності американських піонерів системи здоров’я є одним із складних завдань, особливо у представлені етапів становлення медицини та системи охорони здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В процесі написання дослідження до уваги були взяті напрацювання дослідників здорового способу життя в Америці, у тому числі окремі трактати реформаторів за здоров’я.

Постановка завдання. Основною метою дослідження визначено представлення загального огляду ситуації медичної сфери та становленні системи охорони здоров’я в досліджуваний період.

Виклад основного матеріалу. З’ясовано, що новатори пропонували альтернативні ліки та кидали виклик традиційним підходам, що викликало сильну конфронтацію з боку офіційних лікарів. Виступи поборників за здоровий спосіб життя отримали загальну назву – “Народний рух за здоров’я”. Визначено, що цей рух був роз’єднаний, оскільки часто поради багатьох реформаторів сильно відрізнялися одна від одної. Однак, узагальнено можна виокреми-ти наступні пункти: поміркованість у споживанні алкоголю, необхідність та користь фізичних вправ, реформа у сфері дієтології, природні методи лікування тощо.

Висновки. З'ясовано, що реформатори критикували тодішню американську медици-ну за надмірне вживання відварів чи пігулок, однак ця критика частково ґрунтувалася на ідеях Другого Великого пробудження, яке в свою чергу закликало суспільство до фізичної та духовної чистоти.

Ключові слова: охорона здоров’я, народні рухи, здоровий спосіб життя, Сполучені Штати Америки.


References

  1. Devine, S 2017, ‘Health Care and the American Medical Profession, 1830-1880’, The Journal of the Civil War Era. Available from: <https://www.journalofthecivilwarera.org/2017/07/health-care-american-medical-profession-1830-1880/>. [06 July 2021].
  2. Floyd, B (n.d.), ‘The Public Health Movement’, University of Toledo Libraries. Available from: <https://www.utoledo.edu/library/canaday/exhibits/quackery/quack7.html>. [14 December 2021].
  3. McQueen, A 2011, ‘Reformers’, Even At The Doors. Available from: <http://adrianmcqueen.blogspot.com/2011/06/reformers.html>. [18 November 2021].
  4. Public Health in the United States (n.d.), A Brief History of Public Health. Available from: <https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/ph/publichealthhistory/publichealthhistory8.html>. [15 December 2021].
  5. Reforms to Human Health (n.d.), US History I (OS Collection). Available from: <https://courses.lumenlearning.com/suny-ushistory1os2xmaster/chapter/reforms-to-human-health/>. [19 December 2021].
  6. Starling, M 2013, ‘Dangerous Cures and the Popular Health Movement’, American History USA. Available from: <https://www.americanhistoryusa.com/dangerous-cures-popular-health-movement/>. [15 December 2021].