автор: Куриляк В. В.


Актуальність теми дослідження. Діяльність лікарів, особливо тих, хто присвятив цьому своє життя у кризових ситуаціях на кшталт пандемій є актуальним дослідницьким питанням в умовах коронавірусної інфекції Ковід-19. Особистість Джона Харві Келлога цікава тим, що йому вдалося сумістити сфери хірургічної практики, практичної медицини, пропаганди принципів здоров’я, видавничу та письмову роботу тощо, залишивши після себе не лише близько сотні різноманітних винаходів для медицини та здорового харчування, але й низку філософсько-теологічних праць, які мотивують зацікавленого дослідника не лише ознайомитися із практичними набутками відомого лікаря, але й звернути увагу на його філософію здоров’я.

Постановка проблеми. Початок та становлення кар’єри лікаря Джона Харві Келлога тісно пов’язане із Церквою адвентистів сьомого дня, з якої геніальний лікар був виключений на початку ХХ століття. У кожної із сторін були причини для такого рішення, тому їхнє окреслення у контексті дослідження філософських та теологічних аргументів Келлога щодо принципів здорового способу життя, які більше сотні років практикують адвентисти є проблемою, яку ми намагатимемося зрозуміти в процесі дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історією та інтерпретацією праць Джона Харві Келлога зазвичай займаються американські дослідники, оскільки саме на їхніх теренах активно працював та діяв цей лікар. Однак, це дослідження загалом спирається на найбільшу філософосько-теологічну працю, яка вийшла із під пера Келлога – це книга “Живий храм”, дослідження ідей якої лягло в основу цього дослідження.

Постановка завдання. Полягає в окресленні позицій та концепції принципів здорового способу життя Джона Харві Келлога зі зверненням до філософських та теологічних аргументів, викладених ним у книзі “Живий храм”.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи ідеї книги “Живий храм” було виявлено, що вона містить опис принципів здоров’я згідно до яких необхідно піклуватися про людський організм. Викладені принципи охорони здоров’я на думку Келлога знаходяться у гармонії із законами природи та Біблією. Назва книги відображає ядро та суть філософії Келлога, який називає тіло людини “живим храмом”. За основу цієї концепції Келлог взяв слова апостола Павла: “ваше тіло, то храм Духа Святого” (1-е Послання до Коринтян 6:19). Келлог був переконаний у тому, що людина, яка живе в цивілізованому середовищі, відійшла далеко від божественного ідеалу, який на початку був запропонований для комфортного життя людини.

Висновки. Констатовано наступне, Джон Харві Келлог у своїй філософії здоров’я був переконаний у тому, що збільшення кількості фізичних, психічних та моральних захворювань є наслідком порушення законів Творця. На його думку між справжньою наукою та релігією не має бути конфлікту. Навпаки, справжня наука не може бути нерелігійною, а справжня релігія не існує без міцного філософського підґрунтя.

Ключові слова: філософія здоров’я, Джон Харві Келлог, принципи здорового способу життя.


Список використаних джерел:

1. Kellogg, JH 1903. The Living Temple, Battle Creek, Good Health Publishing Company.

2. Wilson, B 2014. Dr. John Harvey Kellogg and the religion of biologic living, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis.

3. Ковба, ДМ 2020. ‘Евгеника как направление научной мысли и практика селекции человека в конце XIX – начале XXI вв.’, Социум и власть, Вып. 4, с. 7–19.