автор: Поліщук К. М.


Актуальність дослідження. Дитинство початку ХХI століття характеризується зростанням вимог до особистості у цей період, зміною його традиційних атрибутів та втратою зв’язків із старшим поколінням. Сучасна соціальна ситуація розвитку дітей дошкільного віку супроводжується швидким зростанням “ігрової індустрії”, асортимент якої розширюється щороку. В таких умовах іграшка втрачає свій виховний потенціал у формуванні особистості дитини та є переважно засобом матеріального збагачення компаній-виробників.

Постановка проблеми. У такій ситуації актуальним є пошук можливих варіантів вибору серед наявного розмаїття іграшок, які можуть позитивно вплинути на формування уявлень дитини дошкільного віку про себе та оточуючий світ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему ролі гри та іграшки у розвитку дітей дошкільного віку в умовах сьогодення висвітлено у сучасних вітчизняних (Л. Артемова, Г. Бєленька, Н. Гавриш, К. Карасьова, О. Кононко, К. Крутій, С. Ладивір, Т. Піроженко та ін..) та європейських дослідженнях (J. Goldstein, F. Mouritsen R. Retter, D. Whitebread та ін.) Вивченню особливостей сучасної іграшки як невід’ємного атрибуту дитинства присвячені праці В. Абраменкової, Н. Гавриш, Л. Гладун, О. Вовчик-Блакитної, О. Смірнової та ін..

Постановка завдання. Метою статті є визначення основних тенденцій розвитку іграшкового асортименту для дітей дошкільного віку та критеріїв вибору іграшок з прогнозуванням можливих результатів їх впливу на формування особистості.

Виклад основного матеріалу. У статті окреслено основні тенденції розвитку іграшкової індустрії в умовах сьогодення. Визначено, що розвиток іграшкової промисловості спрямований на оновлення й удосконалення інтерактивності іграшок, популяризацію певних брендів (фільми, книжки, іграшки, солодощі з однаковими персонажами) та нав’язування серій однотипних іграшок, що у підсумку не відповідає віковим потребам розвитку дитини-дошкільника. В ситуації перенасичення іграшкового ринку сучасна іграшка має низку нових характеристик, вплив яких на формування особистості не завжди можна спрогнозувати. Зокрема переважна кількість популярних серед споживачів іграшок не сприяє закріпленню механізму соціалізації дошкільника, зміцненню сімейних стосунків, пропагує цінності не характерні для нашого народу та провокує розмаїття стратегій поведінки у ситуаціях морального вибору. Іграшка для дітей дошкільного віку є основним засобом формування знаково-символічної системи уявлень про оточуючу дійсність. В сучасній соціокультурній ситуації взаємодія з цим невід’ємним атрибутом дитинства потребує постійного педагогічного супроводу, що передбачає вибір іграшок із врахуванням їх виховного потенціалу та прогнозуванням можливих результатів впливу на особистість.

Висновки. Результати дослідження свідчать, що сучасна іграшка може бути ефективним засобом формування уявлень дитини дошкільного віку про себе та про оточуючий світ за умови дотримання вимог до її вибору та готовності значимих дорослих до цього.

Ключові слова: сучасна іграшка, діти дошкільного віку, світоглядні уявлення дітей

 

Список використаних джерел:

 1. Вовчик-Блакитна, О., 2009. ‘Гра та іграшка справа серйозна’, Обдарована дитина, № 1, С. 54-59.
 2. Гавриш, Н., Щеглова, О., 2004. ‘Іграшка. Друг дитинства?’, Дошкільне виховання, № 6, С. 5-7.
 3. Поліщук, КМ., 2019. ‘Педагогічні умови використання сучасної іграшки як засобу формування світоглядних уявлень дітей старшого дошкільного віку’, Гуманізація навчально-виховного процесу Збірник наукових праць №1(93)2019, С.283-302
 4. Смирнова, ЕО., Абдулаева, ЕА., 2010. ‘Игрушки детей Европы’, Электронный журнал «Психологическая наука и образование», № 5, С. 110-117.
 5. Смирнова, ЕО., Соколова, МВ., 2016. ‘История европейских и отечественных игрушек’. Доступно : <https://docplayer.ru/26905036-Istoriya-evropeyskih-i-otechestvennyh-igrushek.html> [Дата обращения 17 Мая 2019].
 6. Смирнова, ЕО., Соколова, МВ., 2008. ‘Исследования феномена игрушки в современной западной науке’, Психологическая наука и образование, № 3, С. 38–48.
 7. Ryabkova, IA., Sheina, EG., 2018. ‘Toy as a conditional object’, Journal of Modern Foreign Psycholog, № 7, P. 75-81. (DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2018070408).
 8. Goldstein, J., 1994. ‘Toys, Play, and Child Development’, Cambridge University Press. Available at : <https://www.cambridge.org/core/books/toys-play-and-child-development/0AE2A8078AE2CCF3F21102D9A608AFA0> [Accessed 10 May 2019].
 9. Whitebread, D., 2012. ‘The Importance of Play’, A report on the value of children’s play with a series of policy recommendations, Written for Toy Industries of Europe (TIE), University of Cambridge. Available at : <http://www.importanceofplay.eu/IMG/pdf/dr_david_whitebread_-_the_importance_of_play.pdf> [Accessed 15 May 2019].
 10. The importance of play, 2019. ‘About the Event’. Available at : <http://www.importanceofplay.eu/events/2013/about-the-event> [Accessed 13 May 2019].
 11. Babyexpo, 2017. ‘Тренди в галузі виробництва іграшок : у що хочуть грати сучасні діти’. Available at : <http://babyexpo.ua/trands/trendy-v-otrasli-proizvodstva-igrushek-vo-chto-khotyat-igrat-sovremennye-deti/> [Accessed 11 May 2019].