автор: Т. Л. Гавриленко


Актуальність теми дослідження. Нині в умовах творення правової держави, демократичного суспільства одним із пріоритетних завдань в України є забезпечення прав та інтересів дітей як соціального капіталу майбутнього, створення максимальних можливостей для їхнього розвитку, виховання та навчання.

Постановка проблеми. Вітчизняним інститутом захисту дитинства був пройдений великий суперечливий шлях становлення й розвитку, вивчення якого дозволить урахувати досягнення, уникнути помилок і прорахунків, які були в минулому, побачити перспективи подальшого розвитку соціального захисту школярів закладів загальної середньої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання становлення й розвитку допомоги, підтримки, захисту дітей в Україні знайшли відображення у працях А. Д. Бондар, Г. С. Іваненко, О. В. Квас, Н. А. Сейко, В. В. Стинська. Л. Г. Цибулько, Л. А. Штефан та ін.

Постановка завдання. Розкрити питання соціального захисту школярів у закладах загальної середньої освіти в Україні впродовж другої половини ХХ ст.

Виклад основного матеріалу дослідження. Упродовж другої половини ХХ ст. в Україні сформувалися системні ознаки соціального захисту школярів закладів загальної середньої освіти. Завдяки спільним зусиллям держави та громадськості було організовано фонди всеобучу, шкільні інтернати, групи подовженого дня, транспортування дітей до школи, харчування; створено умови для розвитку, виховання та навчання різних категорій дітей завдяки відкриттю шкіл-інтернатів, шкіл подовженого дня, санаторних шкіл та інтернатів, спеціальних шкіл та інтернатів.

Висновки. Здійснений ретроспективний аналіз показав, що задля ефективного соціального захисту школярів потрібно скоординувати роботу державних органів та громадськості, здійснювати належне фінансування цієї сфери, а також підготовку та забезпечення її відповідними фахівцями.

Ключові слова: соціальний захист, школярі, заклад загальної середньої освіти, Україна.


Список використаних джерел

1. Бондар, АД & Кобзар, БС 1969. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і школах подовженого дня. Посібник, Київ : Вища школа, 303 с.

2. Гавриленко, ТЛ 2012. ՙПочаткова освіта в УРСР у повоєнні роки: організація та зміст՚, Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, вип. 104, т. 1, Чернігів, с. 67–72.

3. Гавриленко, ТЛ 2019. Розвиток початкової освіти в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історико-педагогічний аспект. Монографія, Київ : Фенікс, 384 с.

4. Комплексний план заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999–2012 роках 1999. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 9, с. 12–25.

5. Національна програма “Діти України” 1996. Затверджено указом Президента України від 18.01.1996 р. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63/96> [13 Січень 2021].

6. Положення про інтернати початкових, восьмирічних і середніх загальноосвітніх трудових шкіл з виробничим навчанням 1961. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР, № 5, с. 20–22.

7. Положення про інтернати при початкових, семирічних і середніх школах УРСР 1951. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР, № 13. с. 9–11.

8. Положення про лісові школи для туберкульозних дітей 1950. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР, № 15, с. 13–16.

9. Положення про навчально-реабілітаційний центр 1998. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 5, с. 19–27.

10. Положення про фонди загального обов’язкового навчання в школах Української РСР 1960. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР, № 2, с. 25–26.

11. Положення про школи-інтернати Міністерства освіти УРСР 1966. Керівні матеріали про школу, упоряд.: ЄС Березняк, ГК Гончаренко & ОГ Сивець, Київ, с. 150–162.

12. Положення про школу з подовженим днем 1960. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР, № 17/18, с. 26–34.

13. Про безплатний проїзд школярів, які проживають в сільській місцевості 1965. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР, № 20, с. 18.

14. Про заходи поліпшення харчування учнів молоком 1967. Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти Української РСР, № 4, с. 13–14.

15. Про організацію груп подовженого перебування учнів у школі 1956. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР, № 7, с. 2.

16. Про організацію підвозу дітей до шкіл, віддалених від місця проживання учнів 1954. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР, № 1, с. 23.

17. Про підсумки 2000/2001 навчального року та завдання на новий навчальний рік 2001. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 20. с. 3–12.

18. Про початок 1997/98 навчального року в закладах освіти України 1997. Інформаційний збірник Міністерства освіти України, № 22, с. 3–8.

19. Про створення і порядок використання спеціальних коштів всеобуча в школах УРСР 1951. Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР, № 13, с. 11–12.

20. Програма “ Шкільний автобус” 2003. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. Доступно: <http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/5242/> [13 Січень 2021].

21. Справка об итогах работы школ Украинской ССР 1968. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 6355, 47 арк.