Виберіть свою мову

автор: К. І. Трофимчук


Актуальність теми дослідження. Теопоетика розпочинається як діалог навколо проблем і викликів сучасного суспільства, а саме як віднайти слова, що досягнуть суспільство, яке відчувало кризу віри і розхитування основ людських цінностей за досвідом світових воїн й інших соціально-політичних зламів. Теопоетика – це прагнення залучити суспільство до трансформативних сенсів і віднайти нові надії, там де логіка і раціоналістична мова догматики немає сили.

Постановка проблеми. Теологія, з таким підходом, набуває значення майданчику відносин і обміну досвідом переживання, що визнає певні мовні умовності, а не фіксовані пропозиції про Бога. Крім того, теопоетика відкриває методологічні шляхи для української теології, що захована у великій українській літературній спадщині, де література може зустрітися з теологією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В статті проаналізовано основні праці А. Вайлдера і С. Гоппера, а також праці його студентів, в яких головна увага авторів зосереджена навколо теми теопоетики. Дослідження проводилося з опорою на дослідження Келліда Кітта-Перрі у його праці Way to Water: A Theopoetics Primer, де вперше цілісно, хоч стисло, описано основні філософські і теологічні передумови теопоетики, а також окреслено основні теопоетичні напрямки XX століття.

Постановка завдання. Мета дослідження – дослідити контекст і причини (соціальні, філософські, теологічні) зародження теопоетичного дискурсу, а також простежити особливість теопоетичної пропозиції у світлі її опозиції до класичної теології. Досягнення мети даної роботи вимагає окреслення історичних, філософських і теологічних передумав зародження і становлення теопоетики, а також здійснення філософсько-теологічного дослідження теопоетичних підходів С. Гоппера і А. Вайлдера як реакції на виклики сучасності.

Виклад основного матеріалу. Інтерпретації біблійних текстів, з увагою до мітопоетичного біблійного світогляду, можуть розкрити більший соціальний, політичний, культурний потенціали для віднаходження відповідей на виклики, що турбують сучасне суспільство. Тому теопоетика стає прагненням пересемантизації традиційної теології, яка здатна була почути кожного і радикально інакшого, де зведення конфесійних стін між церквою і суспільством перетвориться на платформу діалогу без фіксованих і остаточних істин, доступних чи то знанню, чи то вірі окремих конфесій. Але попри рішення проблем, які може запропонувати теопоетика, постає і запитання, як у Гоппера, так і Вайлдера, які інструментарії можуть нам допомогти у роботі з такими складними текстами, щоб отримати якомога адекватні інтерпретації, уникаючи помилок, що лиш послаблюють християнські сенси.

Висновки. Для Гоппера і Вайлдера розуміння “теопоетики” було суголосним з “мітопоетикою”, що прагнула не лише оживити класичну теологію, але також встановити зв’язок з новою чутливістю сучасних контекстів, їх образами і культами, тобто наблизити теологію до проблем сучасної людини, до тих соціальних, етичних, моральних, расових, гендерних проблем, на які традиційна теологія не могла віднайти актуальні відповіді.

Ключові слова: теопоетика, герменевтика, літературна критика, міт, біблійний символізм, демітологізація, мітопоетика.


References:

1. Ahlstrom, S 1970. ‘The Radical Turn in Theology and Ethics: Why It Occurred in the 1960's’, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 387, 1-13. Available from: <http://www.jstor.org/stable/1036732>. [13 March 2021].

2. Altizer, T 1971. ‘A Response to Stanley Romaine Hopper’, The Eastern Buddhist, 4 (1), new series, p. 158-161. Available from: <http://www.jstor.org/stable/44361269>. [7 March 2021].

3. Funk, RW 1964. ‘Colloquium on Hermeneutics’, Theology Today, 21(3), p. 287–306. Available from: <https://doi.org/10.1177/004057366402100305>. [13 March 2021].

4. Hopper, SR 1992. The Literary Imagination. The Way of Transfiguration: Religious Imagination as Theopoiesis, eds. R. Melvin Keiser & Tony Stoneburner, Louisville: Westminster/John Knox, p. 207-229.

5. Jasper, D 1995. ‘Book reviews (The Way of Transfiguration: Religious Imagination as Theopoiesis by Stanley Romaine Hopper)’, Literature and Theology, Volume 9, Issue 1, 113 р. Available from: <https://doi.org/10.1093/litthe/9.1.113>. [13 March 2021].

6. Keefe-Perry, LBC 2014. ‘Way to Water: A Theopoetics Primer’, Cascade Books, 240 p.

7. Miller, DL 1976. Theopoiesis. A Perspective on the Work of Stanley Romaine Hopper. Available from: <http://www.mythopoetry.com/dialogs/miller_theopoiesis.html>. [10 March 2021].

8. Miller, DL 2010. ‘Theopoetry or Theopoetics’, Cross Currents, р. 6-23

9. Theology: The God Is Dead Movement Friday 1965. Available from: <http://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,941410-1,00.html>. [10 March 2021].

10. Tillich, P 1948. The Shaking of the Foundations, New York: Charles Scribner’s Sons, 186 p.

11. Wilder, A 1971. ‘Early Christian rhetoric: the language of the Gospel’, Harvard University Press, 160 p. 12. Wilder, A 1956. ‘Scholars, Theologians, and Ancient Rhetoric’, Journal of Biblical Literature, 75(1), 1-11.

13. Wilder, A 1976. ‘Theopoetic. Theology and the Religious imagination’, Fortress Press, 106 p.


{pdf=http://journal-discourse.com/files/pdf/2021_31(2-3)-8.pdf|100%|800|native}