Актуальність теми дослідження. Приєднання України до Болонського процесу викликало інтерес до європейських стандартів, натомість увага до стандартів американської системи вищої освіти позбавлена належної уваги, попри факт, що саме американські університети часто посідають провідні місця у світових рейтингах.

Історично саме протестанти закладали основи вищої освіти в США, зокрема флагмани американської освіти – Гарвард та інші університети були створені протестантами. Духовні заклади освіти, створені протестантами на початку свого існування в Україні орієнтувались власне на американські стандарти. Таким чином, будь-які дослідження в цій галузі матимуть наукову новизну.

Постановка проблеми. Низька ступінь вивченості зазначеного предметного поля зумовлює потребу у взаємодії з духовними закладами вищої освіти, вивченні найкращого досвіду та пошуку спроб знайти шляхи масштабування найкращих здобутків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі дослідники вказують на те, що незважаючи на той факт, що більшість університетів Європи були засновані протестантами, у самій Європі до 1980 року не лишилось практично жодного протестантського університету. Окремі дослідники вказують на викривлену подачу відомої фрази щодо “розділового муру між церквою та державою” інші - описують невиправдану тенденцію синонімічного вживання понять “секуляризм” та “атеїзм”. Проте окрім поодиноких досліджень американських стандартів якості освіти, практично жодний дослідник не розглядає український досвід впровадження американських стандартів вищої освіти вітчизняними протестантами з метою масштабування.

Постановка завдання. Ототожнити освітні принципи США, закладені протестантами при створені засад американської системи, виокремити їх імплементацію в Україні, запропонувати способи масштабування.

Виклад основного матеріалу. Автор виокремлює три типових принципи, які вплинули на освітню систему США та масштабування яких на освітню систему України із врахуванням досвіду духовних ЗВО може бути корисним.

 Висновки. Таким чином, практично всі новостворені протестантські ЗВО змогли показати на власному успішному прикладі, що в Україні реально застосування найкращих здобутків американських освітніх стандартів: створення ЗВО, які надають доступну високоякісну освіту без державних дотацій; висування додаткових умов до вступників та викладачів без прояву корупції; формування відповідальної спільноти християнської віри, яка співдіє з суспільством; безкомпромісне дотримання своїх світоглядних переконань та водночас збереження іміджу ЗВО та розбудова адаптивних систем забезпечення якості освіти, яка задовольняє вимоги стейкхоледерів духовної освіти.

На наш погляд, усе вище викладене зумовлює значущість подальшого дослідження духовної освіти з метою масштабування зазначених здобутків.

Ключові слова: духовні ЗВО, освіта, протестанти, стейкхолдери, якість освіти

Список використаних джерел:

 1. Вебер, М 2018. Протестантська Етика і дух капіталізму, Київ: НАШ формат.
 2. Вовк, ДО 2009. Право і релігія : загальнотеоретичні проблеми співвідношення, Xарків: Право.
 3. Калініна, ОГ Система управління якістю освіти у вищих навчальних закладах США. Дисертація кандидата наук, Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 259 с.
 4. Національний Університет “Києво-Могилянська академія” Історія академії: КМА - 400 років. Доступно: <https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/istoriya-akademiji> [15 Жовтень 2020].
 5. Синій, В 2020. ʻТеорії про місійне покликання богословської освіти у пострадянському протестантизміʼ, Освітній дискурс, № 23 (5), с. 78-92. Доступно<DOI 10.33930/ed.2019.5007.23(5)-7> [15 Жовтень 2020].
 6. Barrett, R 1996. ʻ“Quality” and the Abolition of Standards: arguments against some American prescriptions for the improvement of higher educationʼ, Quality in Higher Education, 2 (3), pp. 201–210. Available from:  <doi:10.1080/1353832960020303> [15 October 2020].
 7. Belton, D 2009. The Massachusetts Bay Colony Experience: The Puritan Hope. Available from: <doi:10.2986/tren.001-1161> [15 October 2020].
 8. Bloch, RH 2007. ʻReligion and Ideological Change in the American Revolutionʼ, Religion and American Politics, 47–60. Available from: <doi:10.1093/acprof:oso/9780195317145.003.0003> [15 October 2020].
 9. Bollinger, HD 1953. ʻIII: The Contribution of Protestant Foundations to Higher Educationʼ, Religious Education, 48 (4), pp. 226–230. Available from: <doi:10.1080/0034408530480404> [15 October 2020].
 10. Bourke, T & Carter, J 2016. ʻ“There’s nothing standard about standards”: exploring tensions between two standards documents in higher educationʼ, Journal of Geography in Higher Education, 40 (3), pp. 409–424. Available from:  <doi:10.1080/03098265.2016.1144730> [15 October 2020].
 11. Brown, RE & Haskins, GL 1960. ʻLaw and Authority in Early Massachusetts: A Study in Tradition and Designʼ, Columbia Law Review, 60 (8), 1205 p. Available from: <doi:10.2307/1120359> [15 October 2020].
 12. Buckley, TE 2017. Thomas Jefferson and the Myth of Separation. Religion and the American Presidency, pp. 45–57. Available from: <doi:10.1007/978-3-319-62175-3_3> [15 October 2020].
 13. Campbell, PF 2015. ʻThe Concept of Representation in American Political Development: Lessons of the Massachusetts Bay Puritansʼ, V. 47, № 1. pp. 33-60. Available from:  <https://doi.org/10.1057/pol.2014.30> [15 October 2020].
 14. Caryl, S 2020. First Public School in America. National geographic. Available from: <https://www.nationalgeographic.org/thisday/apr23/first-public-school-america> [15 October 2020].
 15. Glanzer, PL 2011. ʻProtestant Higher Education Around the Globe: The Worldwide Spread and Contemporary State of Protestant Higher Educationʼ, International Handbook of Protestant Education, pp. 599–613. Available from:  <doi:10.1007/978-94-007-2387-0_33> [15 October 2020].
 16. Glanzer, PL 2011. ʻThe Death and Resurrection of Protestant Higher Education in Europeʼ, International Handbook of Protestant Education, pp. 195–223. Available from:  <doi:10.1007/978-94-007-2387-0_10> [15 October 2020].
 17. Hammes, JA 1975. ʻA Christian Response to Atheistic and Scientific Humanismʼ, Journal of Psychology and Theology, 3 (2), pp. 104–108. Available from: <doi:10.1177/009164717500300205> [15 October 2020].
 18. Historical and Contextual Perspectives on Benchmarking in Higher Education, 2014. Benchmarking and Threshold Standards in Higher Education, pp. 23–50. Available from: <doi:10.4324/9781315042244-9> [15 October 2020].
 19. Li, Y & Flowerdew, J 2018. What really is the relationship between plagiarism and culture? Student Plagiarism in Higher Education, 140–156. Available from: <doi:10.4324/9781315166148-10> [15 October 2020]
 20. Massachusetts Bay Colony, 2020. Encyclopedia Britannica. Available from: <https://www.britannica.com/place/Massachusetts-Bay-Colony> [15 October 2020] (eng).
 21. Nord, WA 2008. Taking Religion Seriously in Public Universities. The American University in a Postsecular Age, 167–186. Available from: <doi:10.1093/acprof:oso/9780195323443.003.0013> [15 October 2020].
 22. Owen, T 2010. ʻThe Atheist Surge: Faith in Science, Secularism, and Atheismʼ, Theology and Science, 8 (2), pp. 195–210. Available from: <doi:10.1080/14746701003675561> [15 October 2020].
 23. Pierce, F 1867. History of Grafton, Worcester County, Massachusetts: From Its Early Settlement by the Indians in 1647 to the Present Time. Frederick Pierce. Available from:  <https://play.google.com/store/books/details?id=zZKAAAAAIAAJ&rdid=book-zZKAAAAAIAAJ&rdot=1> [15 October 2020].
 24. Saggio, JJ 2005. ʻCatholic Higher Education in Protestant America: The Jesuits and Harvard in the Age of the University (review)ʼ, The Review of Higher Education, 28 (3), pp. 447–448. Available from:  <doi:10.1353/rhe.2005.0024> [15 October 2020].
 25. The Progression of Christian Education in America, 2020. Christian Education. Available from:  <www.christianeducation.com/blog/progression-christian-education-america> [15 October 2020].