Яценко О. Д.

КОНСТИТУТИВНІ ФУНКЦІЇ СИМВОЛІЧНИХ ФОРМ КУЛЬТУРИ Е. КАССІРЕРА

DOI 10.33930/ed.2019.5007.15(7-8)-1


Ревін Ф. Г.

КОНСТИТУТИВНІ АСПЕКТИ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: УМОВИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН

DOI 10.33930/ed.2019.5007.15(7-8)-2


Хоменко Г. В.

ОСВІТА В КОНФЛІКТНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: РОЗВИТОК ІДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.15(7-8)-3


Мізюк В. А.

АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ ОСВІТИ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.15(7-8)-4


Чумак М. Є.

ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ-ФІЗИКІВ У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ

(ПЕРШЕ ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ ХХ СТОЛІТТЯ)

DOI 10.33930/ed.2019.5007.15(7-8)-5


Слабко В. М., Марусинець М. М., Стрельник О. О.

“ФОРМАЛЬНА” І “НЕФОРМАЛЬНА” ОСВІТА В ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СУТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

DOI 10.33930/ed.2019.5007.15(7-8)-6


Доценко Н. А.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТРЕНАЖЕРІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.15(7-8)-7


Трунова В. А.

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ В УМОВАХ БАГАТОМОВНОСТІ

DOI 10.33930/ed.2019.5007.15(7-8)-8